Tjänster

Många av de som använder Microsoft 365 idag  utnyttjar bara en bråkdel av de tillgängliga verktygen som erbjuds. Det vill vi i Smartsmiling ändra på. Med hjälp av vår expertis och får du en hållbar digital arbetsplats baserad på Microsofts verktyg och tjänster. Vi levererar tjänster längs kedjan från strategi, migrering, setup, automation, identitet till utbildning och löpande utveckling i den digitala arbetsplatsen.  Med Microsofts teknik som bas kan vi erbjuda de tjänster som behövs för att du fullt ut ska kunna dra nytta av modern digital teknik – för en effektiv, säker, hållbar och stimulerande arbetsplats. En arbetsplats som blir både Smart och Smiling.

Vi delar in våra tjänster i områdena identitetshantering, Automation och Självbetjäning samt Collaboration. Vi tillhandahåller också Care- ett koncept för support, rådgivning och förvaltning av din digitala arbetsplats.