Socialt intranät

Det sociala intranätet ger både flexibilitet och kontroll

Det sociala intranätet ger möjlighet att gå ifrån mejlboxen och i stället samarbeta i realtid och online. Med hjälp av ett flertal olika tjänster kan dina medarbetare snabbt och enkelt komma igång att samarbeta.

Privat är de flesta vana vid att kommunicera snabbt och enkelt med varandra med hjälp av chattgrupper och sociala medier, och samma enkelhet vill man ha på sin arbetsplats. Om du inte kan kommunicera lika enkelt på arbetsplatsen som privat, hittar man snart egna kanaler och en så kallad ”skugg-IT-organisation” byggs upp. När det fenomenet uppstår tappar man som organisation kontroll över delar av sin information.

Positiva effekter med ett intranät med sociala förmågor

Man brukar räkna upp ett antal positiva effekter som ett socialt intranät kan bidra till. Man talar om att det bidrar till bra kommunikation. Bra kommunikation och delaktighet kan därför också lägga grunden i en positiv företagskultur. Ett intranät med sociala funktioner möjliggör omedelbar, dubbelriktad och personlig kommunikation och i förlängningen också mer nöjda medarbetare.

Kontakta oss om ett socialt intranät som möjliggör effektivt utbyte av erfarenheter och  ökad kunskapsdelning i ditt företag.

Socialt intranät oavsett enhet

Ett intranät måste kunna stödja medarbetaren oavsett vilken enhet som man använder eller var än medarbetare befinner sig. Tillgänglighet idag är mycket viktig och många medarbetaren förutsätter att det finns när man pratar om sociala intranät. Med ett mobilt intranät ökar din flexibilitet och du får nära tillgång till ditt dagliga arbete, som stödjer dina medarbetare. Sammanfattningsvis fokusera på medarbetaren.

Intranätet idag

Ett intranät idag är så mycket mer än en statisk webbplats. Vi ser att webbsidor, Teams, Yammer etc är det moderna intranätet. En plats för både information som kommunikation- men också för samspel och social interaktion. Med Microsoft Viva kan vi ytterligare väva samman och lyfta medarbetarnas upplevelse i den digitala arbetsplatsen som intranätet och olika kanaler utgör.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.