SharePoint Migrering

Har du ett SharePointintranät baserat på till exempel SharePoint 2010; 2013 eller SharePoint 2016 och vill migrera det till molnet, SharePoint Online, så kan vi hjälpa dig med det.

SharePoint – migrering av ditt intranät till SharePoint Online?

Vid  en SharePoint-migrering går vi tillsammans först igenom om det finns någon funktionalitet, tredjepartslösning eller SharePoint-tjänster i ditt nuvarande intranät som inte stöds av SharePoint Online. Dessa tjänster och funktioner behöver vi antingen ersätta med liknande tjänst i Office 365, eller så bygger vi om tjänsten från grunden. Du hittar mer information om detta längre ner på sidan.

Har ni dokument lagrade på filservrar G: eller H:?

Många företag och organisationer lagrar dock fortfarande sina dokument på filservrar. Vi kan till exempel hjälpa till att flytta upp dessa dokument till SharePoint Online och OneDrive. En flytt av dokument till molnet innebär att du lagrar filerna på ett säkert sätt med bättre möjlighet till att hantera behörigheter för vilka som skall komma åt dokumenten.

Exempel på hur vi kan flytta dina dokument:

  • Dokument där ni samarbetar i till exempel projekt kan ni med fördel flytta till en projektsajt på SharePoint Online
  • Dokument som är intressant för hela organisationen flyttar vi till en central SharePointsajt, där vi samlar dem som På Jobbet-information. Läs om vår På Jobbet-lösning
  • Personliga filer, som bara en användare ska komma åt, flyttar vi till den användarens egen OneDrive

Det är viktigt att utbilda er och er personal i hur de bäst nyttjar de fördelar dokumenthantering i SharePoint erbjuder.

Förberedelser inför ett migreringsprojekt

Med gedigen erfarenhet av migrering till SharePoint Online och Office 365 är det några saker vi vill flagga för.

  • Hastigheten på er internetanslutning. Är nätverket långsamt så se över och ta del av hur det bäst ska vara uppsatt för en molnmiljö. Det finns riktlinjer att förhålla sig till och detta är en av de första sakerna att utvärdera för en lyckad migrering.
  • Sätt upp en plan och strategi för hur ni levererar och presenterar nya tjänster. Office 365 innehåller en mängd olika appar som kan förenkla kommunikation och förbättra produktiviteten. Men utbudet och mångfalden kan också leda till en röra om de inte hanteras på rätt sätt. Det är viktigt att bottna i en tydlig kommunikations- och informationsplan som anger vilket verktyg eller kanal som ni använder vid vilket tillfälle.
  • Skynda långsamt. Försök inte att göra allt på en gång. Förändrade arbetssätt är en pågående process i takt med att användarna mognar.
  • Framför allt för er med känslig information kan en så kallad hybridlösning vara modellen. Ta del och fördel av alla funktioner i Office 365 men ha delar av er information och intranät i SharePoint OnPrem där så regler och policys så kräver.
  • Säkerhet; tänk till på vad det innebär för er och er personal att gå över till en molnbaserad miljö. Uppdatera er och utbilda där det behövs. I många fall implementerar man så kallad tvåfaktorsautentisering för åtkomst när man går över till en molnmiljö. Det gör man bland annat för att förhindra kontokapning.
  • Se över vilka behov, förväntan och krav ni har på back-up. Räcker den som ingår eller finns behov av en kompletterande tredjeparts-tjänst?

Dessa och flera punkter är sådant vi hjälper till med och ser över när vi går in i ett migreringsprojekt med kund.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.