Nu kan du styra publicering av nyheter i ditt SharePointintranät!

Nu kommer Microsoft med den efterlängtade funktionen att kunna styra när publiceringen av nyheter ska ske. Funktionen är nu under påbörjad utrullning.  Möjligheten kommer också att finnas för vanliga webbsidor i ditt SharePoint intranät. Detta ger en efterlängtad möjlighet att planera och förbereda olika typer av publiceringar på intranätet.

Styr publicering

När du ska schemalägga en sida eller en nyhet så börjar du med att skapa utkastet. Sedan i somras har vi möjlighet att skapa utkast av sidor och nyheter i SharePoint så att vi kan förhandsgranska innan publicering.

I toppen på sidan klickar du på sidinformation och i panelen som öppnas till höger markerar du att Schemaläggning ska vara på.

Ange datum för när du vill att din nyheter (eller sida) sak publiceras. Innan det datumet finns nyheten eller sidan bara som utkast och dyker då ej heller upp som ett sökresultat.

Färdigställ nyheten som vanligt efter att du har gjort inställningarna för Schemaläggning.

Tänk på att för att kunna använda schemaläggning och utkast av nyheter måste versionshantering vara påslaget på biblioteket Sidor där skapas och sparas.

Sprid nyheterna

Via SharePoints mobilapp får även dina kollegor information att du publicerat en nyhet.

Kommande uppdatering för nyheter

Under utveckling är en funktion som automatiskt skickar e-post till medarbetare  i din organisation om de senaste nyhetsinlägg som de ännu inte har hunnit läsa. Med hjälp av Microsofts intelligenta tjänster delas- via ett e-postmeddelande-  ett samlat urval av nyhetsinlägg med anställda. Detta är ett utmärkt sätt för dina kollegor att komma ikapp med nyheter som de annars kanske har missat. Endast publicerade nyhetsinlägg skickas i sammandraget. Om jag som medarbetare inte vill ha denna typ av e-postmeddelanden kan jag  klicka på avregistreringsknappen längst ner i e-postmeddelandet.

Smiling Workplaces modul för nyheter

Vår egen modul för nyheter innehåller förutom funktionerna ovan möjligheten att i en och samma nyhetslista arbeta med olika nyhetskategorier samt möjlighet till utökad sök och filtrering av nyheter i ett arkiv. Vi kan även erbjuda möjligheten att fästa och prioritera nyheter som i en ”i Fokus” funktion.  Läs mer här. Du kan även ges möjlighet ange ett slutdatum på hur länge du vill ha en nyhet publicerad.

Tidsstyrda puffar

För tillfälliga meddelanden eller puffar på startsidan brukar vi rekommendera våra kunder att använda den modul vi kallar ”driftmeddelanden”.  Som kan användas på flera olika sätt utefter önskemål och behov.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digittala arbetsplatsen. anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.