paketerat intranät 360 - bild på skog

Intranät i Office 365 med bra effekt

Hur får man ut så bra effekt som möjligt av att ha sitt intranät  i Office 365? Det är en fråga men också en utmaning för många. Man initierar ett projekt där man förflyttar sig och sina användare till Office 365 för att ta del av alla de möjligheter som erbjuds.  Hur drar man då bäst nytta av vad som finns och vårdar  sitt intranät  framåt? Vi tipsar om några steg att ta för dig och din verksamhet.
Ett intranät i Office 365 kräver bla följande för att ge bra effekt:

  • Utbilda och ta del av nyheter löpande
  • Repetera och följ upp utbildningar och workshops med användare och redaktörer
  • Sätt upp och planera förvaltning och tydligt ägarskap av intranätet redan från start
  • Glöm inte bort att tipsa om användarnyttan i de tjänster och program som ingår i intranätet och Office 365
  • Mät, analysera och följ upp vad som används
  • Lär och uppmuntra användarna att dra nytta av appar och åtkomst från olika enheter
  • Ge det tid! Förändring i arbetssätt sker steg för steg.

Utbilda löpande för god effekt

Att följa upp och  fortsatt utbilda är är en framgångsfaktor. I Office 365 kommer kontinuerligt nyheter och förbättrade funktioner att ta del av och lära sig. Läs mer hos Microsoft
När man börjar använda sitt intranät och Office 365 är det grunderna man tar in och lär sig. När man börjar bli en lite mer van användare kan man gradvis fördjupa sig i dokumenthantering och hur man samarbetar online på ett smidigt sätt. Utefter vilken roll och vilka arbetsuppgifter man har man man gradvis lära sig mer och mer och få ut alltmer av plattformen. Som rådgivare så hjälper vi våra kunder att hålla sig uppdaterade om nyheter men också i hur man fördjupar och förbättrar sig i sitt användande i de funktioner men redan har och använder. Har du börjat använda Office 365  och känner att du vill ha ut mer av plattformen så tveka inte att höra av dig, mer information hittar du här.

Förändringsledning i ditt Office 365 intranät

Att förvalta och implementera en ny plattform för sitt intranät och den digitala arbetsplatsen innebär också förändringsledning. Vi tror på att hålla det så positivt som möjligt och genom att lära känna användarnas och verksamhetens behov och beskriva goda exempel. Ge saker tid, låt användarna ta till sig några funktioner i taget och var med och utvärdera och följ upp om det gett önskad effekt. Rita upp en rimlig road-map med mål för vad ni vill uppnå med intranätet i Office 365. Ha löpande uppföljningar med verksamhet och användare för att fånga upp behov. Spela in utbildningar och gör dem sökbara så att användarna kan gå tillbaka och repetera. En smart FAQ använd på rätt sätt kan vara en viktig pusselbit i bygget kring intranätet.

Produktivitet och användarfokus

Vi tror på att jobba med paketerade intranät-lösningar och moduler i Office 365. Genom att använda så mycket av sk out-of-the-box -funktionalitet som möjligt kan vi alltid ha fokuset på användarna. Vi låter dina medarbetare och deras behov vara i centrum . Det är vår utgångspunkt och ansats när vi tittar på planerar arbetet med ert intranät i Office 365.  Naturligtvis erbjuder vi support och service i vårt  Care-upplägg även för intranät i Office 365 vi inte satt upp ifrån början. Vi erbjuder också utbildningar i de befintliga Office 365  miljöer ni har.  Mer information om  och kontakt för utbildning hittar du här.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med Office 365 så hör av dig så berättar vi mer.  Välkommen att kontakta Anette på telefonnummer 0702-580770 eller på mejl anette.lonnberg@smartsmiling.se

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.