Break out rooms- grupprum- i Teams

Nu är den äntligen här, möjligheten till sk break out rooms- eller grupprum i Teams! Detta är en funktion som många väntat på även om man kunnat använda den inom Teams för skolvärlden ett tag. Här ger vi dig en kort genomgång och översikt kring hur du kan komma igång med att använda grupprum i dina digitala möten och workshops i Microsoft Teams.

Skapa grupprum i teams

Har du sett den nya ikonen som dykt upp när du som arrangör ansluter ett Teasmöte?
Bredvid handsymbolen har du som en ruta med en mindre ruta i ena hörnet. Klicka på den så öppnas dialogrutan för att skapa grupprum. Ännu är det i en förhandsversion.

Du skapar grupprum när du startat och anslutit till ditt Teamsmöte.

När deltagarna anslutit  ditt möte kan du skapa grupprummen. I en rullista väljer du hur många rum du vill skapa, du väljer också om du vill att Teams ska tilldela deltagarna till rummen automatiskt eller om du vill hantera det manuellt. Det går att skapa ända upp till 50 grupprum i Teams.

Använd grupprum för att dela in mötesdeltagarna i mindre grupper under dina mötessessioner. Du kan öppna och stänga rum flera gånger under en och samma session, du kan också flytta deltagare mellan rum. Endast du som mötesarrangör kan skapa och hantera rum.

Hantera deltagare i grupprummen

För att hantera manuellt så ta fram listan över alla deltagare under rubriken Tilldela deltagare. Om du hovrar över listan på deltagare så visas kryssrutor i anslutning till varje namn. Välj deltagare genom att markera i kryssrutorna, välj sedan Fler alternativKnappen Fler alternativ och markera det rum du vill placera deltagarna i i listan på rum som då visas.  Gör om tills alla deltagare som ska ha tillgång till ett rum är tillagda.

 

Namnge dina grupprum

När rumen är skapade kan du också namnge dem med mer tydliga namn. För att starta rummen behöver du välja att öppna dem. Det kan du göra separat rum för rum eller som en gruppåtgärd alla på en gång. Du kan också ansluta till, ta bort, avsluta och stänga rum.

När grupprummen har startats kan du skicka meddelanden till dem. Det gör du genom att göra ett så kallat tillkännagivande. Skriv ditt meddelandet och välj sedan Skicka. Deltagarna får en avisering i möteschatten om att du skickat ett meddelande.

För att flytta deltagare mellan rum så markerar du dem med kryssrutan och väljer det nya rummet du vill flytta dem i listan över rum.

 

 

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digittala arbetsplatsen. anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.