Distansarbete med Microsoft Viva

Undrar du vad Microsoft Viva är och som det nu börjar skrivas om? Ett år med pandemin har gjort att fler än någonsin distansarbetar. Insikter och lärdomar från det har lett till att Microsoft nu lanserar Viva för distansarbete och din digitala arbetsplats.

Viva via Teams

Tjänsten Viva  består av fyra moduler integrerade i Teams. De fyra delarna är

  • Insights. Handlar om att ge företagsledning en översikt om hur arbetsmönster ser ut i organisationen. Anställdas ”produktivitets”data ses bara av dem själva och vi ser dem och kan dra lärdom av dem redan idag. Insikterna genereras från aggregerad och avidentifierad data för att upprätthålla personlig integritet.
  • Learning. Syftet med Learning är lärande och utveckling av dina anställda. Den sammanställer alla utbildningsresurser som är tillgängliga för en organisation på en och samma plats.
  • Connections.  Bygger på SharePoint och är till för intern information och kommunikation. Den typ av information du hittar i det traditionella intranätet.
  • Topics organiserar automatiskt innehåll och expertis över dina system och team i relaterade ämnen som projekt, produkter, processer och kunder. Topics är som din organisations uppslagsverk och  använder AI för att organisera innehållet. Viva Topics  generar  ämneskort i konversationer och dokument i Microsoft 365 och Teams. Klickar du på kortet öppnas en ämnessida med relaterade dokument, konversationer, videor och personer. Topics är den del av Viva som görs tillgänglig först. 

Varför Viva?

Tanken med Viva är att underlätta för medarbetarna med lärande och utveckling på ett sätt som är  helt integrerat med de funktioner som redan finns i Microsoft 365 och Teams.

Om det är något det senaste året visat oss, så är det behovet av teknik, data och insikter som jobbar tillsammans för att skapa hållbara arbetsplatser och återställa det sociala kapital som gått förlorat med övergången till hybrida arbetsmiljöer, säger Satya Nadella, VD för Microsoft.

Viva kommer släppas bit för bit under 2021. Den första biten, Viva Topics, är nu tillgänglig för Microsoft 365-kunder. Det finns också en offentlig förhandsversion av Viva Insights.

Teams och Microsoft 365

Microsoft Viva tar vara på kraften som finns i Teams och Microsoft 365. Tanken är att Viva ska hjälpa till att skapa  en gemensam företagskultur och ett engagemang. Viva täcker in de fyra nyckelområden som Microsoft benämner som  – Engagement, Wellbeing, Learning och Knowledge. Genom att samla och tillgängliggöra information och kommunikation med en gemensam upplevelse hoppas man skapa en än bättre digital arbetsplats och upplevelse.

Kolla in Microsofts video om Viva här

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.