Moduler-sharepoint

Digitalisera med färdiga SharePoint och Office 365 moduler

Vi har gedigen expertis och erfarenhet av projekt inom SharePoint och Office 365, med fokus på att leverera värde för organisationers verksamheter. Genom vår expertis och erfarenhet har vi paketerat ett antal smarta lösningar. Alla med syfte att effektivisera intranät eller digitala arbetsplatslösningar.

Varför uppfinna hjulet om och om igen?

Med hjälp av våra paketeringar och moduler, som med enkelhet implementeras i din SharePoint och Office 365 plattform, digitaliserar vi din verksamhet på ett kostnadseffektivt och modernt sätt. Vem vill driva långa och kostsamma projekt helt i onödan? När vi Smiling Workplaces digitaliserar en process handlar det om ett införande på ett fåtal veckor, så att du snabbt kan se nyttan av investeringen i din verksamhet. Med paketerade lösningar som Intranät 360 läggs fokus på rätt ställe i ett införandeprojekt. Fokus på användarna och deras behov istället för tekniska detaljer.

Vedum digitaliserade anställningsprocessen i SharePoint med modulen onboarding

En kund som valt att digitalisera sin verksamhet på ett effektivt sätt med hjälp av en modul från Smartsmiling är Vedum. Tidigare hanterade kunden anställningsprocessen manuellt genom checklistor i pappersformat som skickades runt på kontoret. Modulen onboarding digitaliserade hela anställningsprocessen genom att intranätet förädlades med hjälp av modulen.

Fördelarna för Vedum har bla varit en bättre översikt och kontroll över att planerade uppgifter utförs. Genom att processen och uppgifterna synliggörs på intranätet ges möjlighet till uppföljning. Digitalt tilldelade aktiviteter att bocka av steg för steg. Man får också en tydlig översikt och status på vart i processen man är under en nyanställning. Lösningen samlar också aktuella mallar, manualer samt stöd- och styrdokument.

Över 100 nyanställningar har nu passerat den digitaliserade anställningsprocessen i SharePoint och Vedum arbetar på ett smartare och mer effektivt sätt. Läs mer om hur Vedum digitaliserade anställningsprocessen.

Barilla Northern Europe optimerade sitt intranät i Office 365 med smarta moduler

Med ett befintligt intranät i Office 365 ville Barilla ta nästa steg i förädlingen av sin digitala arbetsplatslösning för att få ut bästa effekt. För att uppnå det användes flera av de moduler som vi på Smartsmiling tagit fram.

Det moderna intranätet baserar sig idag på våran paketering intranät 360 och modulerna nyhetsfunktion och på jobbet. Vilket skapar möjligheter att arbeta med information lokalt och globalt på ett naturligt sätt. Läs mer om hur vi hjälpte Barila att optimera sitt intranät.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.