digital arbetsplatslösning office 365

Digital arbetsplatslösning på Office365 och SharePoint

Med en bra digital arbetsplatslösning skapas en arbetsplats som är effektiv, samverkande och produktivt. Den effektiva digitala arbetsplatsen innehåller lösningar som förbättrar hur ditt företag och dina anställda arbetar på ett smart sätt. Genom att digitalisera arbetsplatsen kan företag idag skapa olika typer av konkurrensfördelar. Med hjälp av Office365 och SharePoint skapas den digitala och skalbara arbetsplatslösningen som hjälper både organisationen och de anställda i vardagen.

Viktiga områden för att skapa en plattform i Office365 och SharePoint som ger medarbetarna och organisationen ett stöd i digitaliseringen är:

Samarbete och kommunikation

Med hjälp av Office365 och SharePoint skapas plattformen för samarbete och kommunikation globalt och lokalt, även internt som externt med kunder. Samarbetet kan handla om olika typ av projekt, dokument, diskussioner, kunskapsutbyten osv. Kommunikationen kan ske via nyhetsfunktioner och grupper, eller via chatt och videokonferenser.

Central information som är individbaserad

Som medarbetare ska den digitala arbetsplatslösningen servera den anställde med till exempel relevant information som krävs för att kunna utföra arbetet.

Nyheter, verktyg och information som är anpassade utifrån vilken roll, tillhörighet och intressen man som medarbetare har. Därför måste plattformen också kunna ge medarbetaren viktig och central information utifrån anställning, arbetsuppgifter och arbetsplats. Det senare görs till exempel genom en smart modul som hanterar all information som man behöver på jobbet.

HR

För HR är den digitala arbetsplatslösningen central i deras hantering av information, policys, utbildningar m.m. För de mest typiska flöden, processer och uppgifter som kopplas till medarbetaren i dennes anställning till SharePoint och O365 på ett utmärkt sätt. Ett annat användningsområde för den digitala arbetsplatslösningen är att mäta de anställdas prestationer som följs upp med KPI:er. Här hanteras även processer som onboarding på ett enkelt och effektivt sätt genom att använda en smart onboarding modul.

Automatiserade flöden

Allt för många företag arbetar idag med manuella processer som ofta innebär hantering av pappersblanketter. Dessa flöden automatiseras med enkelhet genom att använda den moderna tekniken i Office365 och SharePoint.

Dokumenthantering

Att kunna samarbeta och arbeta effektivt kring dokumenthantering är en hygienfaktor för de anställda och verksamheten. Därför måste till exempel flera personer med enkelhet kunna arbeta samtidigt i ett och samma dokument. Versionshanteringen i Office365 och SharePoint säkerställer spårbarhet och kontroll även över tid. Som ett resultat av kontroll sparar organisationen in tid.

Sökbarheten och tillgängligheten i bibliotek och dokument är viktigt. Som anställd vill man på enklaste sätt kunna söka och hitta det dokument man behöver för att utföra sin arbetsuppgift.

Projekthantering

I Office365 och SharePoint hanteras hela företagets projekthantering, både internt och externt tillsammans med kunder. Projekthanteringen ska vara enkel och inbjudande med funktionalitet som stödjer verksamhetens projekt. Extranät för att dela information, Teams för samarbete och Planner för översyn av aktuella uppgifter är några exempel på det.

Framtidssäkrad digital arbetsplatslösning

Först och främst med Office365 och SharePoint så får man tillgång till de senaste och bästa funktionera från Microsoft. Vilket gör att lösningen ständigt utvecklas och förädlas. Framför allt sker löpande säkerhetsuppdateringar vilket gör lösningen säkrad på ett proaktivt sätt. Som ett resultat av löpande uppgraderingar får man en plattform som är stabil.

Skalbarheten i Office365 och SharePoint gör att den digitala arbetsplatslösningen ständigt kan utvecklas i takt med hur verksamheten utvecklar sig.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.