digitala arbetsplatsen-intranät

Den moderna digitala arbetsplatsen

Den digitala arbetsplatsen är inget nytt fenomen eller uttryck utan har varit ett begrepp under ett flertal år. Uttrycket länkar tillbaka till 2009 och dök upp som ett begrepp i Wikipedia så tidigt som 2011 (då Intranät-pionjären Mark Morell gjorde inlägget). Innebörden, eller tolkningen av vad digitala arbetsplatsen, är i ständig förändring. 2009 var det en modernisering ett sätt att markera att ett intranät var mer än ett internt nätverk. Det började med att intranät-pionjärer började använda uttrycket för att belysa att det också handlar om människan, kunskapsdelning och saker man gör. Den moderna digitala arbetsplatsen fokuserar på användaren, dennes behov och drivkrafter.

Intranätet i den moderna digitala arbetsplatsen

Idag är det vi fortfarande oftast benämner som ett intranät också en del av den moderna digitala arbetsplatsen, eller i ett vidare begrepp hela den digitala arbetsplatsen. Ett intranät idag är inte en portal med information utan så mycket mer. Det är inte bara plattformar och teknik utan utgörs också av ett företags kultur och filosofi.

Värde i den moderna digitala arbetsplatsen

Samarbete, kommunikation och relation är viktiga ledord när vi tittar på vad vi ser som en vinnande företagskultur idag. Andra starka värdeord är transparens och att bygga delaktighet, förankring och lojalitet. För att göra det behöver man ha en modern digital arbetsplats som hjälper till att bevara och förstärka kulturen. En digital arbetsplats som gör att man som företag kan leva, bygga och stärka sin kultur. Ett begrepp man också hör i sammanhanget är Workplace Experience. Där fokus i den digitala arbetsplatsen återigen återkommer till upplevelsen. Att det är viktigt att tillgodose sina användares behov.

Fömåga till förändring

Den  moderna digitala arbetsplatsen och de plattformar, verktyg och stöd man använder behöver också vara rustade så att man som organisation kan driva  och verka i förändring. Tempot i tekniskt utveckling adoption accelererar. Teknik som blockchain, AI, Internet of Things (IoT) och etc har en omvandlande inverkan på hur arbetet görs. Därför är det viktigt att ha en strategi med sin digitala arbetsplats, och även en faktisk modern digital arbetsplats, som befrämjar och förenklar anpassning och att driva förändring.
Vi tror att genom att använda vår paketerade lösning-  Intranät 360 och de olika tjänster och moduler vi erbjuder- skapar förutsättningar att göra just det.

Genom att använda vår molnbaserade lösning baserad på Microsoft Office 365 kan ni också lätt anpassa och skala er digitala arbetsplats efter behov. Ni kommer också att kontinuerligt ta del av den innovation och utveckling som sker i plattformen. Det gör att ni som organisation och företag kan fokusera på rätt saker när ni diskuterar er digitala strategi.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.