Avtalshantering i Microsoft 365

Smartsmilings modul Avtalshantering hjälper dig och din organisation att ha kontroll på era avtal och deras livscykel. Automatisera delar av din process runt avtalshanteringen och underlätta för dina kollegor att göra rätt.

SharePoint är verktyget där ni får kontroll över lagring, information och kommunikation kring era avtal. Med hjälp av  Microsoft 365 Power Automation skapar vi de arbetsflöden som gör ditt företag smidigare och mer effektivt.

Avtalshantering i Microsoft 365  både förenklar och effektiviserar hantering och uppföljning av avtal. I plattformen finns bl a även verktyg och stöd för säkerhet, efterlevnadsregler, behörighetshantering, sökoptimering och GDPR.

Integrationen som finns med officepaketet gör det intuitivt och enkelt för medarbetarna att komma igång med  en digitaliserade avtalshantering uppsatt i Microsoft 365.

Vill man även visualisera olika processer för att förtydliga för användarna kan man med fördel lägga till klickbara Visio Online bilder. Då det också är en dela av Microsoft 365 går det att integrera Visiobilder i modulen för avtalshantering på ett överskådligt och enkelt sätt.
Vi på Smiling Workplaces använder bl a den funktionen i vår modul för kvalitetssystem, QMS.

Se en översikt över våra olika moduler här.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.