trender-intranät

5 trender inom intranät

Företag och organisationer måste idag hela tiden driva digitala förändringar på ett naturligt sätt. Därför är det viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad med trendspaningar och inte minst våga testa att implementera utvalda trender. Att organisationer tar till sig trender och antar dessa kommer ge positiva affärsmässiga resultat i slutändan. Det finns många spännande trender just nu inom intranät och digitala arbetsplatslösningar, speciellt på plattformen SharePoint och Office365 vilket Microsoft driver innovativt i en hög takt. Vi lyfter fram några av de trender som vi ser är väldigt aktuella just nu:

Snabbare utveckling

Utveckling och förädling av intranät och digitala arbetsplatslösningar sker numera hela tiden löpande kontinuerligt, vilket många företag börjar bli duktiga på och inte minst förstår värdet av. Att driva ständig förändring med fokus på medarbetarna skapar många fördelar för hela verksamheten.

Genom att använda standardteknik och smarta moduler blir utvecklingsprojekten kortare och effektivare. Med kortare utvecklingsprojekt ser man som företag en snabbare effekt av investeringen, vilket gör att organisationer idag fokuserar på korta och effektiva utvecklingsinsatser.

Röstsökning

Med tjänster som Amazon Echo och Google Home, kommer vi garanterat inom kort se röstsökning som utförs verbalt på intranät och digitala arbetsplatslösningar. Där medarbetarna kommer använda sin röst för att utföra sökningar efter information, vilket kommer generera en ökad effektivitet.

Enligt Gartner kommer företag år 2021 använda röstsökning för att förbättra kundservice, göra upplevelsen mer personlig för medarbetarna m.m.

Artificiell Intelligens

Om din verksamhet inte har implementerat Artificiell Intelligens på SharePoint intranätet så är det högtid att göra det. Med Artificiell Intelligens finns stor potential att hjälpa användarna att slutföra uppgifter effektivare vilket gör att medarbetarna ökar sin produktivitet. Vilket genererar möjlighet för medarbetarna att lägga sin tid på andra aktiviteter som skapar värde för verksamheten.

Mobilvänlighet

Moderna företag erbjuder sina anställda att utföra sina arbetsuppgifter oavsett vart man befinner sig. Det ställer krav på att SharePoint intranät är mobilvänliga och tillgängliga. Att kunna använda intranätet i mobilen eller läsplattan är idag en hygienfaktor.

Som medarbetare ska man minst kunna ta del av information som nyheter och personalhandbok men även kunna samarbeta och arbeta effektivt med dokument i sin mobila enhet.

Innehållsstrategi

För att få ett SharePoint intranät som engagerar måste intranätet ständigt ha relevant och aktuellt innehåll, därför är det viktigt för organisationen att ha en tydlig innehållstrategi. Några av dessa exempel är att ha personaliserat innehåll som skapar ett högt värde för medarbetaren utifrån roll osv. Med personligt innehåll ser man tydligt att användandet av intranätet höjs. Uppmuntra medarbetarna att publicera innehåll och distribuera bland sina kollegor. Detta ger en mycket mer autentisk ton till innehållet som publiceras och kan snabbt få trovärdighet bland anställda.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.