Onboarding i O365 med Skogssällskapet

När Skogssällskapet stod för att uppdatera sitt Onboardingsystem för personal  insåg de fördelarna av att om möjligt använda sig av O365. Vi på Smiling Workplaces är glada över att man då kontaktade oss och nu valt att använda vår lösning för Onboarding i O365.

Skogssällskapet

Skogssällskapet som grundades 1912 är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark. Man har verksamhet i Sverige, Finland, Lettland och Litauen.

Skogssällskapet erbjuder ett modernt verksamhetsstöd som hjälper skogsägare att utveckla sina skogsfastigheter.  Målet är att berika skogarna på olika värden och att skogen brukas hållbart, ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Man är också en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård. Läs mer om Skogssällskapet och deras verksamhet på deras webbplats här eller se denna film om dem..

Onboarding

Tidigare har skogssällskapet haft ett till stora delar egenutvecklat system för sin inrullning av personal. Man stod inför valet att uppgradera den lösningen eller se om det fanns likvärdiga alternativ på marknaden. Då man även använder O365 i sin organisation föll det sig naturligt att blicka åt det hållet.

Lösningen för Skogssällskapets nya Onboarding bygger på Smiling Workplaces modul Onboarding i O365 och har även några lokala anpassningar just för kunden. Lösningen hanterar inte bara det interna flödet med aktiviteter för en anställning utan hanterar också beställningar till externa leverantörer av tjänster. Översiktssidor skapar möjlighet till kontroll och uppföljning.

I lösningen för Onboarding i O365 används SharePoint Online, Flow och Power Apps. Som vanligt jobbar vi på Smiling Workplaces med att bygga våra lösningar med standardfunktionalitet så långt som möjligt. I de fall vi utvecklar något gör vi det alltid enligt Microsofts ramverk och rekommenderade tillvägagångssätt.

Projektet

I projektet strävar vi efter att arbeta nära och med kunden. Där vi steg för steg konfigurerar, utvecklar och sätter upp lösningen i ett nära samarbete. Fördelen med O365 är att vi är i kundens miljö och jobbar och då enkelt dela och visuellt visa vad vi arbetar med.  Samverkan sker i Microsoft Teams, i en yta som i detta fall tillhandahålls av kunden. Där sker alla dialoger och möten som rör projektet. Vi är mycket nöjda med att kunna ha denna typ av samverkan och tror det gagnar alla parter.

Nu ser vi fram emot att lösningen snart ska börja användas i full skala efter en test och inkörningsperiod. Vi är oerhört stolta över att kunna hälsa Skogssällskapet välkomna som kund.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.