Nu tas SharePoint 2010 Workflows ur bruk

Microsoft meddelar att nu kommer man att dra tillbaka SharePoint 2010 Workflows. Det innebär att man redan nu from 1 augusti  tagit SharePoint 2010 Workflows (arbetsflöden) ur bruk i nya tenants. Man rekommenderar nya Microsoft 365 kunder kan använda SharePoint 2013 Workflows eller ännu hellre Power Automate för att skapa flöden. Livscykeln för flöden i SharePoint 2013 kommer troligen även den att se ett slut inom en inte alltför överskådlig framtid.

Tajt timeline

Man inte bara tar bort SharePoint 2010 Workflows för nya användare av tjänsterna i Microsoft 365 utan planerar även att så snart som 1 november även ta bort tjänsten från befintliga tenants. Det innebär inte bara att man inte kommer att kunna skapa nya flöden utan också att man inte kommer att kunna köra de man har. Befintliga arbetsflöden kommer bara att kunna  visas som RAW XML-filer.

Detta har mött ganska starka reaktioner i olika forum då man tycker att det är en ganska kort tidsrymd för berörda att planera för och göra nödvändiga åtgärder.

Inbyggda flöden i 2010

Arbetsflödena i SharePoint 2010 som påverkas är följande:

  • Godkännanden av dokument eller objekt till en grupp av personer.
  • Insamling av feedback från en grupp personer som granskar ett dokument eller objekt.
  • Flöde för att cirkulera ett Microsoft Office-dokument till en grupp personer för att samla in digitala signaturer.
  • Publiceringsgodkännande av klassiska sidor.
  • Three -state, som kan användas för att hantera affärs processer där man spårar en stor mängd  objekt som t ex  kunders supportärenden, projektuppgifter eller försäljningsleads.

SharePoint 2013 med hjälp av PowerShell

Samtidigt som Microsoft säger att SharePoint 2013-arbets flöden fortsätter att gälla så inaktiveras de som standard för nya tenants i Microsoft 365.  Man säger sig att komma tillhandahålla ett PowerShell-skript som låter dig aktivera SharePoint 2013-baserade Workflows för din nya tenant. För organisationer som migrerar tenant till tenant blir det en viktig punkt att pricka av i checklistan i de fall man använder SharePoint 2013 Workflows i sin verksamhet.

Verktyg för att hitta och identifiera 2010 Workflows

Microsoft tillhandahåller ett verktyg som heter SharePoint Modernization scanner för SharePoint Online. Med hjälp av det skannas din tenant och en rapport skapas. Läs mer om verktyget och dess olika användningsområden här.

I Workflow-rapporten som genereras av verktyget för din tenantkan du se följande:

  • Distribution av SharePoint 2010 och SharePoint 2013 Workflows i din tenant
  • Förekomst och användning av inbyggda och anpassade Workflows och vilka webbplatser och listor som använder dem.

När du har identifierat vad du har så kan du fokusera på att ersätta de SharePoint 2010 Workflows du har med SharePoint 2013 Workflows eller med Power Automate. I många fall finns det redan färdiga Workflows i Power Automate att använda som man kan ersätta med. Lär dig mer om Power Automate här.

Vill du ha hjälp med rådgivning, identifiering eller hjälp med att ersätta de gamla icke supporterade flödena så hör av dig. Vi hjälper dig gärna och har stor erfarenhet av att jobba med olika typer av Workflows.

Läs även mer om denna pågående och kommande förändring här.

 

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.