Verktyg i One Identity Manager

One Identity Manager sviten består av 21 st verktyg. Merparten av verktygen går att starta direkt genom Launchpad medan vissa måste startas utanför. Nedan följer en kort sammanfattning.

# Namn Beskrivning
1 Launchpad The Launchpad is the central tool for starting administration tools and One Identity Manager configuration tools. Use the Launchpad to check the existing One Identity Manager installation and start One Identity Manager tools for executing individual tasks.
2 Web Portal The Web Portal is a web based application for all One Identity Manager users.
3 Manager The Manager is the main administration tool for setting up information about employees and their identities. It displays and maintains all the data required for the administration of employees, their user accounts, permissions and company specific roles in a One Identity Manager network.
4 Synchronization Editor You use the Synchronization Editor to connect different target systems to One Identity Manager. Use this tool to configure data synchronization for any target system and specify which target system data is mapped to the One Identity Manager database.
5 Analyzer Use the Analyzer to automatically detect and analyze data correlations in the database. This information can be used to replace direct permissions assignments with indirect assignments, therefore reducing the administration effort.
6 Job Queue Info Job Queue Info supports the control of the current state of a service running on the One Identity Manager network. It displays, in a detailed and comprehensive manner, requests in the job queue and the different One Identity Manager Service requests on the servers.
7 Configuration Wizard The Configuration Wizard tool installs a database on a SQL Server or an Oracle Database database system for use in a One Identity Manager network. All the One Identity Manager schema tables, data types and database procedures are loaded into the database with the Configuration Wizard.
8 Designer The Designer is the main tool for configuring the One Identity Manager. The program offers an overview of the entire One Identity Manager data model. It enables the configuration of global system settings, for example, language or configuration parameters, as well as customizing the user interface for the different administration tools.
9 Web Designer The Web Designer is used to configure and expand a Web Portal. It makes functions available for customizing Web Portals and for designing new workflows.
10 Data Import Data Import has a program called ”One Identity Manager” which provides a simple solution for importing data from other systems.
11 Crypto Configuration In certain circumstances it is necessary store encrypted information in the database. Encryption is carried out by the program ”Crypto Configuration”.
12 Database Compiler The One Identity Manager database must be compiled after changes to configuration data. After importing a migration package or a full custom configuration package, compiling the database is started immediately from the Configuration Wizard or Database Transporter.
13 Report Editor With the Report Editor, you can group One Identity Manager object data together into reports. You can group, accumulate, and graphically represent this data.
14 Schema Extension The Schema Extension extends the existing application data schema of the One Identity Manager database with customer specific tables and columns.
15 System Debugger Use the System Debugger to create, start and debug scripts. Existing scripts in your One Identity Manager database are imported into a Visual Studio script library.
16 Database Transporter The Database Transporter transfers objects and custom changes as well as custom database procedures, triggers, functions, and sets from the One Identity Manager database (source) to another One Identity Manager database (target).
17 HistoryDB Manager One Identity Manager historical data is transferred at regular intervals into a One Identity Manager History Database. Therefore, the One Identity Manager History Database provides an archive of change information.
18 Job Service Configuration Job Service Configuration is used to create and customize the configuration file for One Identity Manager Service.
19 License Meter Use the License Meter wizard to execute a licenses count in your One Identity Manager database. The wizard creates a report with license relevant information.
20 Software Loader Use the Software Loader to load new or modified files, for example custom form archives, in the One Identity Manager database in order to distribute them to One Identity Manager network workstations and Job servers using automatic software updating.
21 Server Installer Use the Server Installer to install and configure the One Identity Manager Service. The program executes remote installation of the One Identity Manager Service.
Publicerat av:

Erik Sjögren

IAM/IGA-specialist erik.sjogren@smartsmiling.se +46 761 62 17 55

Erik är utbildad högskoleingenjör inom datateknik. 2013 erbjöd Smartsmiling ett exjobb som verkade intressant, och det var då han fick upp ögonen för automation och digitalisering. Idag är han en del av tvärfunktionella team som tillsammans utvecklar tekniska lösningar samtidigt som vi är med i kundens agila transformation.
”Det bästa med Smartsmilingär bredden av kompetens som finns och möjligheten att få ta sig an nya projekt och utmaningar, vilket är en drivkraft för mig”