One Identity Manager – TRACE loggning

I detta avsnitt går jag igenom hur man utökar loggning till nivån TRACE. Avsnittet kommer att behandla hur detta görs för verktyg i One Identity Manager i allmänhet men även för siter som ligger under IIS.

TRACE-loggning för verktyg

 1. Redigera filen globallog.config file (C:\Program Files\One Identity\One Identity Manager) i en text editor.
 2. Under sektionen ”rules” ändrar du följande rad:

  logger name=”*” minlevel=”Info” writeTo=”logfile”
  Till
  logger name=”*” minlevel=”Trace” writeTo=”logfile”

  Det ska till slut se ut enligt följande:

  Notera att loggfiler genereras på olika platser!

  Till exempel så kommer loggen för Job Service log att skapas únder mapp AppData för kontot som kör Job Service tjänsten, tex:

  C:\Users\servicekonto\AppData\Local\One Identity\One Identity Manager\JobService

  Notera att ytterligare mappar finns under \AppData\Local\One Identity\One Identity Manager för olika komponenter, framför allt StdioProcessor.

  Loggar för front-end applikationer, såsom Manager eller Sync Editor finns i AppData mappen för den nuvarande inloggande användaren, tex:

  C:\Users\erik.sjogren\AppData\Local\One Identity\One Identity Manager\Manager

  Ytterligare loggning

  För att kunna logga från specifika komponenter så finns detta förberett i globalog.config och kräver att följande stycke blir bortkommenterat:

  Kommenterat

  Bortkommenterat

  Med detta val så kommer ytterligare loggning att skapas under mappen ”debug” (skapas automatiskt), tex:

  C:\Users\servicekonto\AppData\Local\One Identity\One Identity Manager\JobService\debug

TRACE-loggning för IIS-siter

Loggning för IIS siterna IdentityManager och AppServer går tillväga på samma sätt enligt ovan men att ändring istället sker i filen Nlog.config:

 1. C:\inetpub\wwwroot\<IdentityManager>\Nlog.config
 2. C:\inetpub\wwwroot\<AppServer>\Nlog.config

Loggarna skapas sedan under :

 1. C:\inetpub\wwwroot\<IdentityManager>\App_Data\Logs
 2. C:\inetpub\wwwroot\<AppServer>\App_Data\Logs

Konfiguration loggning

Publicerat av:

Erik Sjögren

IAM/IGA-specialist erik.sjogren@smartsmiling.se +46 761 62 17 55

Erik är utbildad högskoleingenjör inom datateknik. 2013 erbjöd Smartsmiling ett exjobb som verkade intressant, och det var då han fick upp ögonen för automation och digitalisering. Idag är han en del av tvärfunktionella team som tillsammans utvecklar tekniska lösningar samtidigt som vi är med i kundens agila transformation.
”Det bästa med Smartsmilingär bredden av kompetens som finns och möjligheten att få ta sig an nya projekt och utmaningar, vilket är en drivkraft för mig”