One Identity Manager – Samla in IT Shop loggar

Ibland kan det vara nödvändigt att samla in loggfiler som genererats för Web Portalen (IT Shop). Kanske vill man experimentera nuvarande performance eller att support behöver viss loggning för felsökning. I detta avsnitt går vi igenom hur man aktiverar loggning samt var loggfilerna finns någonstans.

  1. På servern där Identity Manager web portal är installerad så navigerar du till C:\inetpub\wwwroot\IdentityManager\bin och öppnar WebDesigner.ConfigFileEditor.exe för att ändra web.config som ligger under C:\inetpub\wwwroot\IdentityManager:
  2. Anslut till databasen:
  3. Klicka för att expandera ”Log” sektionen. Ändra nivån för loggningen till ”Trace” för utförlig loggning. Gör det för både ”Application log” och ”Database log”:Spara inställningarna genom att klicka File > Save. Detta kommer att trigga en omstart av applikationspoolen.
  4. Loggarna från kommer nu att genereras i mappen C:\inetpub\wwwroot\IdentityManager\App_Data\Logs enligt nedan:
Publicerat av:

Erik Sjögren

IAM/IGA-specialist erik.sjogren@smartsmiling.se +46 761 62 17 55

Erik är utbildad högskoleingenjör inom datateknik. 2013 erbjöd Smartsmiling ett exjobb som verkade intressant, och det var då han fick upp ögonen för automation och digitalisering. Idag är han en del av tvärfunktionella team som tillsammans utvecklar tekniska lösningar samtidigt som vi är med i kundens agila transformation.
”Det bästa med Smartsmilingär bredden av kompetens som finns och möjligheten att få ta sig an nya projekt och utmaningar, vilket är en drivkraft för mig”