One Identity Manager – Gör affärsroll beställningsbar och konvertera till beställning

I detta avsnitt går vi igenom hur man gör för att kunna beställa affärsroller (Org) i IT-shopen. Vanliga rättigheter (entitlements) kan man enkelt beställa i IT-shopen genom att sätta flaggan ”IsForITShop” och addera ett Service Item (AccProduct). För affärsroller skiljer sig detta genom att man behöver koppla en tilldelningsresurs (assignment resource) till affärsrollen. Vi kommer även gå igenom hur medlemmar av affärsrollen kan avbeställas genom IT-shopen genom att skapa upp dessa som tidigare beställningar.

Göra affärsroller beställningsbara

   1. Öppna Business Roles i Manager och klicka på din affärsroll. Min heter ”Intern konsult” i exemplet nedan. Klicka sedan på ”Create assignment resource” under sektionen ”Tasks”. Detta kommer skapa en resurs och ett Service Item för affärsrollen. Följ sedan guiden.
   2. Efter att guiden är klar ser vi nu att en tilldelningsresurs är kopplad till affärsrollen.
   3. Klicka nu på tilldelningsresursen och sedan på ”Add to IT Shop” under ”Tasks” för att koppla affärsrollen till IT-shopen.

Källa: https://support.oneidentity.com/technical-documents/identity-manager/8.1.4/it-shop-administration-guide/15#TOPIC-1531812

Skapa tidigare beställning för medlemskap i affärsroll

För att konvertera existerande medlemskap i affärsrollen till tidigare lagda beställningar så kan man användar metoden ”CreateITShopOrder”. Denna metod går att kalla på genom skript och då exekvera Custom.CallMethod(”CreateITShopOrder”) på objektet som kopplar medlemskapet. Om det inte är så många kopplingar och detta kan göras manuellt så kan man exekvera metoden i Object Browser.

Metoden kräver följande inparametrar:

 • uidOrgProduct – värde från produkten i IT-shopen (ITShopOrg)
 • uidPersonOrdered – värde från personen (Person) som beställt produkten
   1. Markera tabellen ”ITShopOrg”. Klicka på produkten och kopiera ”Value” enligt bild.
   2. Markera tabellen ”PersonInOrg”. Klicka på medlemskapet och kopiera ”Value” under UID_Person enligt bild.
   3. Högerklicka på medlemskapet och under ”Methods” väljer du ”CreateITShopOrder” enligt bild. Fyll i dina värden som du kopierade tidigare. Klicka sedan ”Execute”.
   4. Om du nu filtrerar på tabellen ”PersonWantsOrg” så kan vi se att en beställning skapats av den tidigare metoden.
Publicerat av:

Erik Sjögren

Erik är utbildad högskoleingenjör inom datateknik. 2013 erbjöd Smartsmiling ett exjobb som verkade intressant, och det var då han fick upp ögonen för automation och digitalisering.Idag är han en del av tvärfunktionella team som tillsammans utvecklar tekniska lösningar samtidigt som vi är med i kundens agila transformation.
”Det bästa med Smartsmilingär bredden av kompetens som finns och möjligheten att få ta sig an nya projekt och utmaningar, vilket är en drivkraft för mig”