One Identity Manager – Filtrera i Jobbkön

När man kollar i Jobbkön (Jobqueue) så kan det ibland vara svårt att navigera då det ligger många jobb som väntar på exekvering. Vi kommer i detta inlägg gå igenom hur vi enkelt kan skapa ett filter. Filtret kommer i detta exempel att exkludera specifika jobb för ärende-status från systemet JIRA.

Filtrera i Jobbkön

  1. Öppna Jobqueue från Launchpad. I bilden nedan ser vi att ett event har triggat för flera objekt där ett skript ska exekveras (”ScriptExec”), processen heter ”CCC_GetJiraIssueStatus”. Här vill vi skapa ett filter för att exkludera denna process. Klicka på filter-ikonen.
  2. I rutan ”Define a filter” ställer du in enligt bild nedan. Villkoret säger: visa alla jobb där ”Process name” inte ska vara lika med ”CCC_GetJiraIssueStatus”. Spara sedan filtret och klicka på ”Filter” så kommer filtret appliceras.
  3. Om man klickar på ”Export mode” i ovan bild och öppnar upp SQL-editorn så ser man att Process name = attributet ”JobChainName”.
    Vi kan verifiera detta genom att öppna Object Browser och klicka på tabellen JobQueue. I listan lokaliserar jag nu ett jobb som heter ”ScriptExec” och kan se att attributet ”JobChainName” har värdet ”CCC_GetJiraIssueStatus”. Således är det detta attribut och värde som vi ska skapat ett exkluderande filter för.

  4. Ta bort filtret genom att klicka den andra filter-knappen.
Publicerat av:

Erik Sjögren

Erik är utbildad högskoleingenjör inom datateknik. 2013 erbjöd Smartsmiling ett exjobb som verkade intressant, och det var då han fick upp ögonen för automation och digitalisering.Idag är han en del av tvärfunktionella team som tillsammans utvecklar tekniska lösningar samtidigt som vi är med i kundens agila transformation.
”Det bästa med Smartsmilingär bredden av kompetens som finns och möjligheten att få ta sig an nya projekt och utmaningar, vilket är en drivkraft för mig”