One Identity Manager – Exportera synkloggar

Detta avsnitt kommer att visa hur man kan exportera loggar som skapats under en synkronisering av en connector i One Identity Manager. Det är väldigt viktigt att ha detta aktiverat från början, tyvärr är det inte standard. I denna guide kommer jag att säkerställa att loggning först är aktiverat och sedan efter en synk visa hur man enkelt exporterar resultatet. Connectorn som används är för Active Directory och har använts i ett tidigare inlägg.

Säkerställ att loggning är aktiverat

  1. Utgå från verktyget ”Synchronization Editor”.
  2. Dubbelklicka på synkprojektet:
  3. Under Configuration, klicka på ”Target system” och sedan på ”Setup”.
  4. Under ”Synchronization log” kryssar du i rutan ”Create synchronization log” och ställer in ”Data to log” enligt bild. Klicka ”Ok”.

Exportera loggar

Notera att en synk måste ha kört och gått klart innan något loggas.

  1. Navigera till ”Logs” och dubbelklicka på loggen som genererats:
  2. I logfliken som öppnas, klicka på ”Save” och välj sedan önskvärt format att spara med.
  3. Gör önskvärda inställningar och klicka sedan ”OK”.
  4. Ange slutligen filnamn och klicka på ”Save”.
Publicerat av:

Erik Sjögren

Erik är utbildad högskoleingenjör inom datateknik. 2013 erbjöd Smartsmiling ett exjobb som verkade intressant, och det var då han fick upp ögonen för automation och digitalisering.Idag är han en del av tvärfunktionella team som tillsammans utvecklar tekniska lösningar samtidigt som vi är med i kundens agila transformation.
”Det bästa med Smartsmilingär bredden av kompetens som finns och möjligheten att få ta sig an nya projekt och utmaningar, vilket är en drivkraft för mig”