One Identity Manager – Åtgärda låst systemkonto!

Det kan hända att man blir utelåst från One Identity om man angett fel anslutningsuppgifter för många gånger. Om man skriver in fel mer än sex gånger så låses systemkontot i databasen. Systemkonton lagras i tabell DialogUser. Vi kommer här att gå igenom hur du räddar situationen!

Återställ antalet inloggningsförsök i SQL

      1. Öppna SQL Management Studio och högerklicka på databasen för One Identity och klicka på ”New Query”. Ange enligt nedan och ändra UserName till det kontot som användas vid inloggning. Du bör nu se att kontot har flaggan satt för ”IsLockedOut”.
      2. Ändra nu enligt nedan och kör kommandot.
      3. Testa nu att logga in igen.
Publicerat av:

Erik Sjögren

Erik är utbildad högskoleingenjör inom datateknik. 2013 erbjöd Smartsmiling ett exjobb som verkade intressant, och det var då han fick upp ögonen för automation och digitalisering.Idag är han en del av tvärfunktionella team som tillsammans utvecklar tekniska lösningar samtidigt som vi är med i kundens agila transformation.
”Det bästa med Smartsmilingär bredden av kompetens som finns och möjligheten att få ta sig an nya projekt och utmaningar, vilket är en drivkraft för mig”