mäta-sharepoint

5 mätvärden för att utvärdera ett SharePoint intranät

Det viktigaste syftet med ett Microsoft SharePoint intranät är oftast att förenkla, till exempel kommunikationen och att ge medarbetarna smarta lösningar för att underlätta det vardagliga arbetet. Att implementera ett intranät utan att löpande mäta effekten, är tyvärr allt för vanligt i många organisationer.

Att investera i en organisation som mäter och analyserar intranätet är viktigt, för att få ut maximal effekt. För att kunna göra kontinuerliga förbättringar som gör medarbetarna och företaget ännu mera värdefulla.

Användarbeteende

De flesta ansvariga för intranätet mäter användarnas beteende, genom att till exempel samla in data som är enkel att få åtkomst till. Som hygienfaktor bör alla ansvariga för intranätet mäta nedan för att få grundläggande information kring användarbeteendet. Att kunna mäta denna typ av data skapar förutsättningar för att förbättra intranätet. Därför är det viktigt att mäta:

 • Hur många unika användare
 • Antal aktiva användare
 • Antal besökta sidor per månad
 • Populära sidor och innehåll
 • Typer av enheter som används för att komma åt intranätet

Användarvänlighet

En grundförutsättning för att lyckas med ett intranät är att medarbetarna måste vara engagerade och nöjda. Annars kommer intranätet inte att få den effekt som önskas. Att samla in information är därför väldigt viktigt om hur de anställda uppfattar intranätet.

Detta görs löpande via enklare undersökningar eller enkäter. Att samla delar av användarna i mindre grupper är också ett effektivt sätt för att få feedback och förslag. Dock är det viktigt att göra dessa undersökningar kontinuerligt. Till exempel bör följande frågor ställas till medarbetarna:

 • Upplevs intranätet användarvänligt och inbjudande
 • Underlättar intranätet dina arbetsuppgifter
 • Är du nöjd med intranätet
 • Vad fungerar inte med intranätet

Produktivitet

Ett SharePoint intranät skapar möjligheterna till att öka effektiviteten och produktiviteten, genom att medarbetarna får sitt arbete effektivare utfört med ett smart intranät. SharePoint intranätet förbättrar samarbetet, automatiserade processer och arbetsflöden m.m. Mätningen av produktivitet kan göras med mätpunkterna:

 • Analys av sökstatistiken
 • Tidmätningar av uppgifter som medarbetarna ofta utför

Mobila användare

Ett modernt SharePoint intranät är mobilt och kan användas oavsett vilken typ av enhet som användaren behöver för stunden. Med andra ord är det viktigt att förstå medarbetarnas mobila upplevelser. Så att organisationen kan ta till sig feedback för att underlätta för de anställda i alla situationer när intranätet används, oavsett vilket enhet som används. Framför allt bör man arbeta fokuserat så att SharePoint intranätet stödjer användarna bra i alla enheter. För att mäta de mobila användarna bör följande frågor ställas:

 • Antalet användare som kommer åt intranätet via en mobil enhet
 • Vilka typ av enheter som används
 • I vilken situation används intranätet med en mobil enhet
 • Vilka uppgifter utförs med mobila enheter
 • Användarnas upplevelse av det mobila intranätet

Medarbetarnas engagemang

Hur mycket de anställda interagerar med intranät är oftast en indikator på medarbetarnas engagemang. Att mäta detta är därför viktigt för att få en tydlig bild över medarbetarnas engagemang. Sammanfattningsvis bör man mäta medarbetarnas engagemang enligt följande:

 • Hur är integrationen i grupper och forum
 • Färdigställandegrad av användarprofilerna
 • Nivå av användargenererat innehåll
Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.