Combined-Excellence

Verksamhetsstyrning och identitetshantering

Verksamhetsstyrning och identitetshantering gå hand i hand. Information är en viktig resurs för verksamheter och du bör sträva efter att se till att rätt information ges rätt personer och vid rätt tidpunkt.  Med en genomtänkt och rollbaserad identitetshantering kan du göra just det. Du får också möjlighet till en verksamhetsstyrning baserad på  förmåga till rätt beslut vid rätt tillfälle då du har en genomtänkt informationshantering på plats.

Verksamhetsstyrning med rätt information

En genomtänkt identitetshantering ger dig förutsättningar att använda resurser, system och information så effektivt och rättssäkert som möjligt när du leder och utvecklar din verksamhet. Säkerställ att olika roller och funktioner har rätt information och förutsättningar med hjälp av din identitetshantering. Du styr vem som ska ha tillgång till viss data, vissa rapporter, system osv. Men också vem som ska kunna rapportera och delge resultat och till vem den rapporteringen görs. När information distribueras korrekt förbättrar det inte bara beslutfattandet, det ökar också din förmåga att kommunicera ditt företags vision, mål och strategi.

Varför identitetshantering?

Idag ser vi att företagens verksamheter blir allt mer komplicerade och man har ofta flera olika typer av användare och intressenter att hantera.  Du som ansvarig  måste kunna identifiera vilka de olika typer av användarna är, deras roll i och uppgift i verksamheten samt när och var de ska få respektive nekas behörighet. För att ledning och styrning skall fungera är det viktigt att skapa rätt förutsättningar med en tydlig helhetsbild kring mål och uppdrag. Med tydliga roller för en distinkt ansvarsfördelning och klara mandat. Roller som du också kan använda i din identitetshantering och styrning av information och resurser.

1+1 = 3

Vill du ha hjälp att foga samman styrning och identitetshantering för dig och ditt företag? Hör då av dig till oss på Smartsmiling så hjälper vi dig får roller och identiteter på plats för ett bättre stöd i den dagliga verksamheten. Vi hjälper dig också att optimera och effektivisera din identitetshantering.

Se några demos på vår tjänst SmartCataloge här.

Publicerat av:

Rikard Boström är entreprenör med över 25 års erfarenhet inom IT-konsultbranschen och är en av grundarna av Smartsmiling.
Rikard är delaktig i bolagets strategier, försäljning och projektleveranser.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.