Microsoft Sharepoint 2013

Nu finns ett slutdatum från Microsoft gällande support av SharePoint 2013

Som flera säkert uppmärksammat så meddelade Microsoft under våren att den sk mainstreamsupporten upphört för Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 och Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1. För bägge finns en vad man kallar utökad support som sträcker sig fram till april 2023. I och med övergången från mainstream till utökad support upphör månatliga förbättringar och uppdateringar av produkten. När väl supporten för en produkt utgått innebär det att Microsoft tar ut en extra avgift för att ge stöd och support. Läs mer hos Microsoft

Vad innebär det om man har ett SharePoint 2013 intranät?

Om man ligger kvar i SharePoint 2013 idag så rekommenderar vi alla våra kunder att titta på och på allvar överväga en uppgradering. Inte bara för att den sk mainstreamsupporten upphör utan också för de fördelar i form av funktioner och användarupplevelse det ändå ger med en uppgradering. För de kunder som av olika skäl inte kan gå till SharePoint Online finns både SharePoint 2016 och SharePoint 2019 tillgängliga.

Man kan idag inte uppgradera från SharePoint 2010 eller SharePoint 2013 direkt till SharePoint 2019 men det finns strategi, metoder och verktyg som gör att vi kan stödja en förflyttning till den senaste versionen av SharePoint om man så önskar.

Börja att se över och gör er översyn och planering för migrering eller uppgradering i god tid. Några typiska frågeställningar är:  Vilka funktioner har ni idag som det inte längre finns stöd för och hur ersätter ni dem? Vilka nya funktioner finns för er och verksamheten att dra nytta av osv. Det ni har specialbyggt tidigare finns det ofta stöd för out of the box i nyare versioner av SharePoint. Dra också nytta av ett modernt gränssnitt med stöd för mobilitet. Den digitala arbetsplatsen är under ständig utveckling och Microsoft ger en modern och uppdaterat plattform för bästa användarupplevelse. Här kan vi hjälpa er med att mappa och hitta bästa uppsättning och konfiguration för just er verksamhet.

Vill ni uppgradera eller migrera ert nuvarande SharePoint intranät till en ny version Eller gå över till en framtidssäkrad paketerad lösning?

Har ni ett SharePoint intranät baserat på t.ex. SharePoint 2010 eller SharePoint 2013 och vill migrera det till molnet, SharePoint Online, så kan vi hjälpa er med detta.

Vid SharePoint migrering krävs det att vi tillsammans ser över om det finns någon funktionalitet, tredjepartslösning eller SharePointtjänst i ert nuvarande intranät som inte stöds av SharePoint Online. Dessa tjänster och funktioner behöver antingen ersättas av liknande tjänst i Office 365 eller så behöver vi bygga om tjänsten från grunden. Läs mer om att migrera SharePoint

Vid uppgradering av så kallad On Premise SharePoint (där SharePoint är installerat på era egna servrar) görs uppdateringen i flera steg. Först sätts den nya SharePoint 2016/2019-farmen upp.  Denna innehåller SharePointservrar och databaser. Efter det flyttas konfigurations- samt innehållsdatabaserna från de gamla SharePointdatabaserna till de nya databaserna. Information, dokument, konfiguration, användare mm följer med automatiskt. Läs mer om att uppgradera SharePoint

Intranät 360 – Framtidssäkrad SharePoint lösning

Intranät 360 är baserad på SharePoint och fullt kompatibel med Office 365 vilket gör lösningen framtidssäkrad. I paketeringen som vi tagit fram får ni inte bara tillgång till funktionerna i Intranät 360. Ni drar också fördel av funktioner och stöd i SharePoint och Office 365. Läs mer om Intranät 360