aprilsuppdateringar i microsoft teams

Uppdateringar och nyheter i Microsoft Teams

I en tid då alltfler av oss arbetar på distans och hemifrån prioriterar Microsoft tjänsten Teams. Här samlar vi lite kring några uppdateringar som nu rullas ut, eller snart rullas ut i Microsoft Teams.

Ring in och gå förbi möteslobbyn

Tillåt att mötesdeltagare som ringer in ansluta till ditt nästa Teams-möte direkt utan att behöva vänta i lobbyn.

Du kommer åt inställningen under Mötesalternativ som du hittar i din mötesinbjudan.

Markera att du vill låta uppringare gå förbi i lobbyn.
Under mötesalternativ hittar du även andra inställningar för ditt möte som vem som kan dela skärm och allmänt hur du vill släppa in folk i mötet.

Mötesdeltagare har nu också möjlighet att tillkännage sig när uppringarna ansluter sig till eller lämnar ett Teams-möte, så att du alltid vet vem som deltar i onlinemötet.

Se fler deltagare på skärmen

Som vi tidigare berättat om så kommer en uppdatering i teams som gör att du kan se fler än 4 videodeltagare på ditt möte. Du kommer nu att kunna se upp till 9 deltagare samtidigt. En bra uppdatering då det underlättar att kunna se sina deltagare på ett möte.

Räck upp handen

En annan bra nyhet i Teams är funktionen där jag kan räcka upp handen när jag har något att säga. Den som leder mötet kan vara moderator och fördela ordet. Den här funktionen kan undvika att man av misstag pratar i minnen på varandra. Räcker flera upp handen så visas alla i en lista efter den turordning handuppräckningen skett.

Bakgrundseffekter

Microsoft kommer att göra det möjligt att från gränssnittet inne i Teams lägga till egen bakgrund. Idag har man möjlighet att sudda bakgrunden eller så finns ett antal färdiga att välja ifrån. Snart kan du lägga till din egen. Vi har tidigare berättat hur man redan nu kan lägga till egna valbara bakgrunder på ett annat sätt. I väntan på denna funktion. läs mer om det här.

En annan nyhet och uppdatering i Microsoft Teams är att du nu också kan nyttja bakrundseffekter och sudda din bakgrund när du använder din iPhone eller iPad.

Livehändelser

Microsoft kommer också med förbättringar och optimeringar avseende sitt mötesalternativ – livehändelser. Tex  så ökar man kapaciteten gällande antal deltagare och samtidiga livehändelser som kan hållas i en och samma tenant, 20 000och  50. Man har också ökat tiden för hur länge en  livehändelse kan hålla på.

Avsluta möte

Nu kommer även en funktion som ger mötesanordnaren tillgång att avsluta mötet för alla deltagare.

Inspelning

Det kommer att bli möjligt att spela in möten mellan 1:1 deltagare i Teams. Naturligtvis inte utan den andres vetskap.

Förbättringar av Teams-kalendern

Om du högerklickar på ett objekt i kalendern kan du visa mötessvarsalternativen, starta en chatt med mötesdeltagare eller snabbt ansluta till ett möte när det startar.

Redigera inlägg i flera kanaler

Nu kan du redigera ett meddelande du skickat  till flera kanaler. Precis som när du redigerar ett inlägg för en enda kanal går du till Fler alternativ   > Redigera när du vill ändra innehållet i inlägget och lägga till eller ta bort kanaler.

Offline

Teams  kommer även att erbjuda ett offline-läge som gör det möjligt för användare att läsa Teams chattmeddelanden och skriva svar (som utkast) när det inte finns någon internetanslutning. För många kan uppkopplingen går lite upp och ner så det är en mycket välkommen funktion som underlättar för användaren.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.