experter-sharepoint

Summering av Sveriges största intranätkonferens

Smarta Intranät genomfördes idag för 13:e gången, med många föreläsare som alltid. Som vanligt var eventet även fullsatt med besökare från hela landet. Ett axplock av årets talare var från intressanta företag som Green Cargo, AstraZeneca, ATG, Filmstaden och Electrolux.

Vi på Smiling Workplaces var utställare på eventet. Här delar vi med oss av några av de intressanta föreläsningar som vi tog del av:

Electrolux

Berättade kring sin nya digitala arbetsplats som de nu haft i 16 månader. Deras digitala arbetsplats fokuserade mycket på att förenkla arbetet för redaktörerna och inte minst att man har ett stort fokus på slutanvändarna. Med en digital arbetsplats som har över 20 000 användare i 60 länder krävs det ett stort fokus på användarna. Det var även Intressant att höra hur Electrolux arbetar för att förbättra den digitala arbetsplatsen, genom att ständigt göra förbättringar.

Green Cargo

Påbörjade arbetet med en ny digital arbetsplats slutet av sommaren 2018, där man genom intranätet ville uppnå flera mål. Att kommunicera effektivt, öka kunskapsdelning och främja samarbete var viktigt. I resan med att skapa en digital arbetsplats fick man stora lärdomar och erfarenheter som med andra ord gjort förvaltningen effektivare.

ATG

Hösten 2018 gjorde ATG ett omfattande arbete med att lansera sin digitala arbetsplats för sina 400 medarbetare. Ett nytt intranät som innehåller en gemensam dokumentplats som navet för kommunikation och samarbete. Med intranätet har de effektiviserat verksamheten genom att underlätta för både interna och externa samarbeten.

AstraZeneca

2018 lanserade AstraZeneca sitt intranät för sina 60 000 medarbetare i över 100 länder. Fokus är att skapa effektivare samarbeten och kommunikation i den stora organisationen. AstraZeneca har lyckats nå en nivå där ca 80% av medarbetarna dagligen använder intranätet, genom samarbete i grupper, live-flöden och för att få daglig inspiration.

Summering av Smarta Intranät

Samtliga talare hade framför allt ett stort fokus på digitala arbetslösningar och intranät där slutanvändarna var det centrala. Hur man digitaliserar arbetsplatsen för att uppnå en ökad effektivitet för medarbetarna, var det fokus både på scen men även bland besökarna i minglet.

Många hade utmaningar med att hitta en effektiv process för att hantera ständiga förbättringar av digitala arbetsplatsen och intranätet. Det är något som vi på Smiling Workplaces ofta möter på hos organisationer. Därför är det viktigt att hitta ett koncept för att ständigt driva lösningen framåt och inte minst kunna ge organisationen support, vilket vi har konceptet Care för.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.