SharePoint-utbildning

SharePoint utbildning

Att kompetensutveckla organisationen och medarbetarna i SharePoint, är viktigt för att få effektiva medarbetare och en organisation som drar nytta av möjligheterna i plattformen. SharePoint utbildningar skapar förutsättningar till en mycket bred och bra översikt hur man kan nytta SharePoint-miljön för sina anställda men även för sina kunder. Därför bör en utbildningsstrategi finnas för befintlig personal men även för nya medarbetare som ska påbörja sin anställning i företaget.

En SharePoint utbildning kan skräddarsys utifrån era specifika behov, för att möta er mognadsgrad av SharePoint. Utbildningarna finns även paketerade utifrån vår långa erfarenhet av vad många företag och organisationer har behov av. Utbildningarna genomfört på plats hos er, i våra lokaler eller online. Efter utbildningen kan man även komplettera med instruktioner och inspelade videos som på ett visuellt sätt kan hjälpa medarbetarna vid behov.

Paketerad SharePoint utbildning

  • SharePoint systemadministratör är en utbildning som passar företagets systemansvarig och är på en mer avancerad nivå. Du lär dig kontohantering, grundkonfigurering och inställningar av plattformen, därför skaps goda förutsättningar för att hantera SharePoint-miljön.
  • SharePoint administratör är en SharePoint utbildning framför allt för avancerade användare som arbetar med uppsättning av accesser, konfigurering, underhåll m.m. Denna utbildning är att rekommendera i kombination med utbildningen för SharePoint systemadministratör.
  • SharePoint redaktör som ansvarar för innehållet på intranätet eller den digitala arbetsplatslösningen. Som vill lära sig skapa, strukturera och underhålla information. Redaktören får förutsättningarna att hantera plattformen på ett bra sätt med fokus på slutanvändarna som tar del av innehållet.
  • SharePoint användare som idag använder plattformen som medarbetare eller som kommer börja använda intranätet eller den digitala arbetsplatslösningen efter lanseringen. Att slutanvändarna får kunskap i SharePoint är viktigt för att få ett så högt användande av lösningen som möjligt. Därför är denna utbildningen viktig och väldigt användbar i praktiken.
  • SharePoint och Microsoft Teams är en utbildning med fokus på att hitta styrkan och nyttan i att använda dessa lösningar tillsammans. Till exempel berörs frågor som hur kan produktiviteten ökas med kombinationen av SharePoint och teams, vilket också är en strategisk fråga som sedan mynnar ut i en användarfråga.

Utbilda kontinuerligt i SharePoint

Microsoft utvecklar och lanserar nyheter och funktioner löpande. Hjälp era användare att ta del av och använda de förbättringar och nya funktioner som släpps. SharePoint utbildning av denna typ kan vara i form av nyhetsbrev, bloggposter, webbinar osv. Inspirera och uppmuntra och visa på nya smarta funktioner som kan underlätta arbetet. Presentera praktiska exempel med lyckade användarfall där ni visar hur det gått att lösa en utmaning eller ett problem med hjälp av ny och smartare funktionalitet.