Semester- eller ledighetslista i SharePoint

Genom att använda ett flöde samt en lista i SharePoint kan du får ordning på ledigheter och semesteransökningar. Förutom att hantera själva ansökan med notifiering, godkännande och eventuella justeringar kan du även med olika vyer visa ledigheter, ansökningar att godkänna osv.

Genom att använda en färdig lista eller skapa en egen kan du låta din personal ansöka om ledighet.

exempel semesterlista

Här har vi använt en färdig webbdel i form av en händelselista. Det kunde också vara en kalender eller en egen skapad lista för ändamålet.  Till listan kan man skapa ett flöde som går till en ansvarig man anger. När din personal angett sitt önskemål om semester ligger i listan som just det. När semesterperioden sedan är planerad och semestrarna ev är justerade och godkända ändras deras status godkänd eller fastställd.

Många har olika perioder som man kan ange önskemål om, det går också att hantera med hjälp av listan där du kan låta dina anställda fylla i vilka perioder de helst vill ha sin ledighet i.

Tilldelning till ansvarig kan ske på olika sätt, ett kan vara att man via ert Active Directory hämtar närmast ansvarig chef och uppgiften tilldelas denne.

 

Flöde

I SharePoint finns mycket goda möjligheter att sätta upp och skapa användbara flöden. Du hittar möjlighten i toppen av din lista eller ditt bibliotek.

Det finns ett stort antal färdiga mallar att välja från. Antingen utgår du ifrån och använder en mall eller så konfigurerar du ett eget.

Verktyget du använder för att konfigurera arbetsflöden kallas numera  Power automatisering. Förr kallades det Flow. Du kan välja att automatisera vanliga uppgifter mellan SharePoint och andra Office 365 men också använda  tjänster från tredje part.
Här kan du lära mer om Power automatisering och hur du sätter upp flöde.

 

Det här är ett litet tips på hur du kan skapa nytta av och använda inbyggda funktioner i SharePoint och Microsoft 365 till dig och din verksamhet. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.