Roller i Teams

Om du organiserar ett möte med flera deltagare, kanske du i förväg vill tilldela behörigheter för att avgöra vem som kan göra vad i mötet.

Två typer av roller

I Microsoft Teams kan du nu ställa in två olika roller för ditt möte, deltagare eller presentatör. På så vis kan du direkt genom roll ge vissa av deltagarna möjlighet att presentera och dela dokument medan andra bara ska vara med som ”vanliga” deltagare.

  • Som rollen deltagare kan du delta i samtal/möten. Du kan se det som delas på skärm och i dokument samt delta i chatten för mötet.
  • Som roll presentatör kan du göra allt som rollen deltagare kan. Du kan även vara den som delar din skärm eller ditt dokument med övriga deltagare. Som presentatör kan du också släppa in andra deltagare till mötet, ändra roller för deltagare och starta eller stoppa inspelning av mötet/samtalet.

Om du inte anger några roller för ett möte så ges alla deltagare rollen presentatör per automatik. Inställningarna går också att ändra under ett pågående möte.

 

Såhär gör du för att ändra före ett möte

Mötet måste ha en inbjudan utskickad innan du kan ändra inställningar för roller. För att ställa in roller i Teams för mötet gör du såhär:

  • Gå till kalenders och öppna mötet du skapat
  • Öppna Mötesalternativ, de hittar du i kalendern och även i själva mötesinbjudan.
    Mötesalternativ i Teams
  • När du väljer att öppna Mötesalternativ kommer du till en sida där du kan se några olika alternativ under rubriken Vem kan presentera?

Detaljer mötesalternativ

På samma ställe kan du ställa in hur du vill att deltagare ska kunna gå förbi i lobbyn eller ej.

Det finns där tre alternativ att välja på

  • Alla
  • Personer i min organisation och betrodda organisationer
  • Personer i min organisation.

För att lära mer kika på Microsofts Supportsida här

 

Såhär gör du för att ändra under ett möte

Det finns tvär sätt att ändra inställningar under ett pågående möte
1)  Gå till kalendern. I kalendern klickar du på mötet  på mötet och välj Mötes alternativ. Använd sedan rullistan i menyn för vilka som kan presentera? för att välja en ny presentatör.

2) I fönstret på mötet klicka på ikonen för att visa mötesdeltagare.
ikon för mötesdeltagare i teams
Hovra över namnet på den person vars roll du vill ändra och klicka sedan på menyn för fler alternativ. Om någon avslutar mötet och sedan återansluter igen så har de inställningarna enligt den senaste rollen man ställt in för dem.

Vill du lära med om  O365, SharePoint och Teams? Tveka inte att höra av dig. Vi hjälper dig gärna.

 

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digittala arbetsplatsen. anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.