SharePoint i mobilen

Smiling Workplaces AB – Nytt spetsbolag inom intranät och digitala arbetsplatslösningar

Pressmeddelande 2018-11-01

Combined Excellence fortsätter etablera nya varumärken med tydlig expertpositionering och bildar därför Smiling Workplaces AB.

Erbjudandet inom SharePoint och Office 365 har tidigare varit en del av Ninetech AB, men blir nu ett eget varumärke.

Smiling Workplaces AB blir ett bolag som är SharePoint- och Office365-experter inom intranät och digitala arbetsplatslösningar på Microsoft-teknik. Med fokus på paketerade och skräddarsydda lösningar kommer bolaget att driva digitaliseringen av kundernas arbetsplatser framåt med fokus på att leverera värde för deras verksamheter.

Vi har en tydlig affärsmodell och tanke i koncernen kring starka expertbolag med tydliga erbjudanden
och fortsätter att exekvera på den. Nu gör vi ytterligare en bolagisering av ett befintligt erbjudande för att
kunna bli ännu bättre. Vi får med detta också en tydlig pusselbit i vårt digitala pussel inom affärsområdet
Digital Operations, säger Oskar Godberg, VD Combined Excellence AB.

Det känns riktigt kul att vi fortsätter att stärka vår nisch mot marknaden med ytterligare en spin-off från
Ninetech. Det ger oss på Ninetech än större möjligheter att stärka vårt digitala
transformationserbjudande samtidigt som koncernen också kan erbjuda ett nytt starkt varumärke med
fokus på den digitala arbetsplatsen, säger Gurra Gustafsson, VD Ninetech AB.

Med denna satsning skapas förutsättningar för att ta en tydligare expertposition på en väldigt intressant
marknad. Vårt redan starka erbjudande som nu bolagiseras blir tillsammans med befintliga kunder och
partners, som till exempel Microsoft, än tydligare. Det ger ännu bättre förutsättningar att fortsätta skapa
lösningar i världsklass. I samband med etableringen av Smiling Workplaces lanserar vi en paketerad
lösning inom intranät och den digitala arbetsplatsen. Vi blir med denna satsning än mer unika och
spetsiga. Vi befinner oss i en stark tillväxtfas där vi räknar med att växa både i antal kunder och med nya
medarbetare, säger Christoffer Nilsson, VD Smiling Workplaces AB.

För mer information kontakta:

Oskar Godberg, VD Combined Excellence AB
+46 70 71 30 49 63
oskar.godberg@combinedexcellence.com
www.combinedexcellence.com

Gurra Gustafsson, VD Ninetech AB
+46 70 254 70 98
gurra.gustafsson@ninetech.com
www.ninetech.com

Christoffer Nilsson, VD Smiling Workplaces AB
+46 705 11 12 27
christoffer.nilsson@smartsmiling.se
www.smilingworkplaces.com

Läs hela pressmeddelandet