uppdateringar-office365

Praktikanter inom SharePoint-utveckling ansluter digitalt till Smiling Workplaces.

Under veckan som gått har vi på Smiling Workplaces hälsat två praktikanter välkomna, en sk LIA från en YHT-utbildning och en praktik från en annan typ av riktad utvecklarutbildning.

SharePointutvecklare

Bägge är utbildade SharePoint-utvecklare och gör praktikarbeten relaterade till Microsoft 365. Med tanke på rådande omständighet så kör vi bägges praktikarbete så att vi möts, diskuterar och delar alla erfarenheter digitalt. Arbetet körs på distans och hemifrån. För oss som arbetar med just digitala arbetsplatsen känns detta arbetssätt ganska naturligt. För oss är mobilitet och möjligheten att kunna ansluta från olika enheter och platser A & O. Tillgängligheten och enkelheten att arbeta nära tillsammans är en viktig nyckelfaktor för oss. Gör man det som vi med hjälp av Microsofts tjänster så är man även trygg i att det är säkert och uppfyller krav på regelverk och efterlevnad.

Digitalt verktyg för samarbete

När vi samarbetar använder vi främst Microsoft Teams och SharePoint Online för information, möten och kommunikation. Dokumenthantering gör vi dels i SharePoint (och Teams) samt att vi kommit igång med och använder OneDrive-appen allt mer. Ifrån den når vi alla dokument vi arbetar i, oavsett vart de är lagrade.

Våra praktikanter verkar också väl förtrogna med ett digitalt arbetssätt.  Sedan hoppas vi såklart att vi även ska kunna ses och dela erfarenheter även via personliga möten. En har anslutit från Stockholm och en från Göteborg. Båda har en bra SharePoint-utbildning och utvecklarbakgrund i botten och vi tycker det är kul att de vill göra praktik hos oss.

Praktik och Traineeprogram

Vi på Smiling Workplaces har en tradition av att samarbeta med olika utbildningar för att erbjuda deras studenter möjlighet till praktik. Vi samarbetar även gärna med universitet och andra utbildningsorganisationer för att erbjuda möjligheter och stöd för olika uppsats- och examensarbeten. Är man intresserad är man välkommen att höra av sig till oss. Det är oerhört givande för oss att träffa olika utbildningar och studenter och dela tankar och erfarenheter på olika sätt.

Smiling Workplaces är också delaktiga i det Traineeprogram som körs inom koncernen Combined Excellence. Läs mer här. 
Trainee-programmet är en del av Combined Excellence där du tillsammans med traineer från olika företag får en gemensam utbildning i modernt ledarskap vid 5 tillfällen under en 6-månaders period. Under utbildningsprogrammet kommer du tilldelas en mentor och delta i studiebesök, seminarier och samverkansaktiviteter som utökar på ditt professionella nätverk.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digittala arbetsplatsen. anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.