Sharepoint

Uppdateringar i SharePoint-webbdelar för Office 365

Nyheter och uppdateringar i SharePoint-webbdelar för Office 365. Webbdelar är de byggstenar med vars hjälp vi kan  bygga upp intressant och rätt innehåll i våra intranät. I Office 365 med Modern Pages är det enkelt att byta, flytta och ändra innehållet och webbdelarna på sidorna. Både vad gäller layout som vad man väljer att lägga till och visa upp för information.

Yammer konversationer

Med nya Yammer-konversations webbdelen för SharePoint i Office kan man integrera konversationer från valfri Yammer-grupp, ämne, användare eller flöde till valfri SharePoint-sida.
På så viskan man få en helt interaktiv Yammer-upplevelse direkt i SharePoint-intranätet. Den nya webbdelen Yammer-konversationer är ett komplement till Yammer-highlights som redan är i produktion sedan tidigare. Webbdelen är under utrullning så det kan dröja något innan du hittar den i ditt Office 365-intranät. Lär mer om hur du kan arbeta med Yammer-webbdelarna här

När väl webbdelen rullats ut till ditt intranät kommer du att se två Yammer-ikoner istället för en i listan över webbdelar.

Mitt innehåll

Med webbdelen Markerat innehåll kan man på ett enkelt sätt visa Mina senaste dokument, sidor, nyheter etc. Webbdelen känner av vem man är och anpassar så att det som visas blir personligt innehåll. Innehåller kan vara från specifika webbplatsen eller hela webbplatssamlingen. Finns möjligheter till olika urval och inställningar.

När man lägger till webbdelen kan man göra en rad olika inställningar vilket gör det än mer användbart. Dels kan man ange vad man vill visa, allt från mina dokument, aktiviteter som mina länkar och kontakter. På varje innehållstyp går det sedan att göra ytterligare inställningar.

Man kan också ange att om webbparten i något fall inte har något att visa så döljs den. Det skulle t ex vara ett sätt att lyfta fram personliga aktiviteter och göra dem mer synliga då de verkligen är aktuella.

Mina vanliga platser

Den här webbdelen visar en lista med av för användaren förslag på relevanta platser. De ställen användaren besöker oftast. Det här är samma lista som man skulle se på SharePoint-home i Office 365 och kan nu läggas till på olika sidor i ditt intranät.

Timer

En användbar webbdel som nu finns är också timer-funktionen. Med den kan man lägga till ned- eller uppräkning på en av sina sidor i intranätet.

Också till denna webbdel finns olika användbara inställningar att göra. Hur tiden ska visas, man kan lägga till uppmaning och länk till åtgärd, lägga upp en bakgrundsbild till timern etc

Händelser

Även händelser/evenemang  har fått uppdateringar. Med den här uppdateringen  kan man välja var händelseobjekten kommer från- en eller flera webbplatser-  och hur de ska visas- filmremsa eller komprimerad. Det går också att förfina hur de visas genom att antingen ange ett kategorinamn för att filtrera efter och/eller välja ett datumintervall.

Microsoft Stream och Youtube

De sista uppdateringarna  av SharePoint-webbdelar i Office 365 vi går igenom denna gång är kring Stream och YouTube.

Microsoft har uppdaterat två nya funktioner i Stream-webbdelen. När man lägger till en Stream-kanal kan man nu  sortera videon genom Trendande, Publicera datum, Visningar och Likes. När folk tittar på Stream-videor via SharePoint-mobilappen (iOS och Android) spelas de nu upp i appen som tänkt.

Man kan nu bädda in ett YouTube klipp i sitt sammanhang på intranät-sidan med hjälp av webbdelen. Använd dela länken från YouTube och klistra in den på sidan.

Gör sedan ytterligare inställningar som vart i klippet det ska börja spelas upp, om spelarkontroller och videotitel ska visas osv

Lär dig mer om webbdelar

Vill du lära dig mer om hur det arbetar med innehåll och webbdelar på ditt intranät? Microsoft Support tillhandahåller utbildningsfilmer för att komma igång Film om att lägga till webbdelar. Vi på Smiling Workplaces utbildar också våra kunder och hjälper också till att hitta rätta typen av innehåll för ert intranät. Läs mer om våra utbildningar här.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.