microsoft-teams

Microsoft Teams schemaverktyg ersätter StaffHub

Microsoft Teams schemaläggningsverktyg ersätter StaffHub. Microsoft planerar att pensionera StaffHub-appen och ersätta den med nya schemaläggningsfunktioner i Teams för skift- och linjearbetare. Med tanke på hur fint Teams fungerar för samarbete så känns det som en logisk och naturlig utveckling att det nu erbjuds den typen av funktionalitet där.

Teams för sammanhållning

För medarbetarna blir det enkelt att nå allt de behöver inifrån Teams där de kan göra alla former av samarbete och har snabb access och överblick. För medarbetare som arbetar i skift eller ute på fältet så blir Teams som det lokala kontoret där man hänger, delar information och pratar med sina kollegor.

Teams ersätter StaffHub

I StaffHub skapas scheman för medarbetarna genom ett enkelt gränssnitt. Medarbetarna kan därför också använda tjänsten för att byta skift och chatta med varandra.

Funktionerna i StaffHub ersätts i Teams med schemahantering för  planering av arbetspass och  skift. Med verktyget är det enkelt och överskådligt att skapa scheman för medarbetarna. Man kan också skicka olika arbetspass- skiftförfrågningar och hålla koll på alla schemaändringar.

Schemaläggningen tillåter chefer att skapa, uppdatera och distribuera scheman inom sina respektive arbetslag. Precis som i nuvarande StaffHub kan man granska och acceptera förfrågningar och skiftbyten.

Teams på alla enheter

Som övriga delar av Teams fungerar det lika bra på mobilen som på datorn. Vilket är en enorm fördel för medarbetare som är i andra miljöer än den typiska kontorsmiljön. På sin översiktssida kan medarbetarna se och checka in på sina arbetspass och ta del av notifieringar och anteckningar. De kan också se och ta reda på vem som arbetar på en viss dag. Läs mer om hut vi kan hjälpa er att komma igång med Teams här.

Pensionsplan

Som ett resultat kommer StaffHub mobilapp inte att vara tillgänglig för nedladdning efter 1 april 2019 och kommer sluta fungera för alla användare den 1 oktober 2019. Båda funktionerna är riktade till ”frontlinjearbetare”  inom industri, detaljhandel och hotell. Överallt där man hanterar och planerar arbetspass, skift och scheman har man nytta av denna typ av stöd.

Teams är så mycket mer än bara schemaplanering och kan skapa stora fördelar för ert samarbete. Använder du idag StaffHub eller hanterar planering av arbetspass och skift och vill ha hjälp att komma igång med Teams så kontakta oss.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.