Mer demokratiska organisationer med Microsoft 365

En stor del av alla som använder digitala lösningar såsom Office 365 i sitt arbete, utnyttjar bara en bråkdel av alla intelligenta verktyg som finns i paketet. Det vill vi i Smiling Workplaces ändra på. Målet är att hjälpa arbetsplatser att bli mer digitaliserade, individanpassade och effektiva.

Digitalisering

I en allt mer digitaliserad värld gäller det att ha koll på alla de verktyg och resurser som finns – och som många inte ens är medvetna om existerar. Exakt det kan vi hjälpa till med.  Hos oss jobbar experter på bland annat SharePoint och Office 365 med intranät och arbetsplatslösningar.

Vi vill hjälpa våra kunder att optimera sitt sätt att arbeta på och att nyttja alla de funktioner som finns i Office 365. Många använder bara en bråkdel av det som erbjuds. Då kan vi vara där och hjälpa till. Det ska vara lätt och roligt att samarbeta ihop och med lite stöd kommer ni snabbt igång.

Tekniken finns för allas behov

Utmaningen ligger inte bara i att hjälpa arbetsplatser att bli mer digitaliserade, utan även att inspirera till att använda tekniken på ett sådant sätt att varje enskild medarbetares behov tillgodoses.

Det viktiga är att lägga en grund så att man kan göra arbetsplatsen mer individanpassad, så att det också fungerar för till exempel en medarbetare som står med en svarv och enkelt och snabbt behöver kunna tillgodogöra sig material via sin mobil.
Tänk igenom vilka olika typer av behov de enskilda rollerna och medarbetarna har. Ofta är det små åtgärder som ger en stor skillnad i slutänden.

Framtidens arbetsplats

Framtidens arbetsplats är redan här. Nu ska vi bara lära oss att arbeta på nya sätt och använda den. Vi kan förvänta oss ett mer agilt, flexibelt sätt att arbeta på i framtiden som inte är lika platsbundet som idag. Redan idag finns resurserna att tillgå i plattformar som Microsoft 365.

Vi kommer att bli bättre på att nyttja alla de intelligenta tjänster som finns till exempel i Office 365-paketet.

Man gör gärna saker större och mer ogripbara än de är, men det behöver inte vara så svårt. I och med att fler lär sig utnyttja de verktyg som finns kommer det att bli mer demokratiskt och jämlikt i en organisation i nyttjandet av den digitala arbetsplatsen.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.