den digitala arbetsplatsen

Lekang Group väljer Smartsmiling

Lekang Group väljer Smartsmiling för att digitalisera och effektivisera sina processer och dokumenthantering med hjälp av SharePoint Online och Office 365.

Smartsmiling väljs som SharePoint-partner för att sätta upp ett verksamhetssystem samt migrera Lekang Group’s avvikelsehantering från Lotus Notes till en uppdaterad version i SharePoint Online och Office 365 . Med SharePoint Online och Office 365 skapas möjligheterna till att arbeta med en modern plattform som stödjer användarna på ett effektivt sätt.

Färdiga moduler kompletteras med skräddarsydd lösning

Det nya verksamhetssystemet i SharePoint Online och Office 365 hanteras med hjälp av vår färdiga modul QMS – kvalitetssystem som bygger helt på SharePoint. Den färdiga modulen visualiserar och tillgängliggör processer, styrande verksamhetsdokument, beskrivningar och rutiner. Adderat till det sätts det upp en avvikelsehantering i SharePoint Online baserat på listelement och i plattformen inbyggda funktioner.

SharePoint för ökad effektivitet

Till Lekang Group’s befintliga intranät kopplas även modulen driftmeddelanden, vilket är en SharePoint-lösning för att visa driftmeddelanden, störningar, varningar etc till användarna på till exempel intranätets startsida eller samlingssida för driftmeddelanden.

Att Lekang Group väljer oss på Smartsmiling för att digitalisera och effektivisera verksamhetsstödjande funktioner med hjälp av SharePoint Online och Office 365, känns väldigt kul och vi tar oss an uppdraget med glädje och vi ser fram emot ett långsiktigt partnerskap.

Anette Stjärnkvist Lönnberg, Vice VD Smartsmiling AB

Mer om Lekang Group

Lekang Group hjälper dig att hitta rätt filter av hög kvalitet och tillståndsövervakning. Företaget samarbetar med erkänt duktiga och kvalitetsmedvetna leverantörer som är marknadsledande med sina breda produktprogram och stor teknisk kompetens. Lekang Group är ett serviceföretag där filter är en del av deras leverans och jobbar utifrån visionen ”Vi förenklar våra kunders vardag genom kunskap, kvalitet och effektiva lösningar”.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.