Fortsatt avhållsamma med resor med hänsyn till Covid-19

Smiling Workplaces är fortsatt avhållsamma med resor med hänsyn till rådande läge med Covid-19. Om vi alla tar ett gemensamt ansvar kan vi bidra till att dämpa smittspridningen av Covid-19. Vi har en allmän smittspridning i landet och from den 29 mars förbjuds allmänna sammankomster för fler än 50 personer. Läs mer här.

Arbetsplatsen

Våra  medarbetare har goda möjligheter att arbeta på distans och i rådande läge uppmanar vi också alla att fortsätta göra så. Vi nås som vanligt på mejl, Teams och telefon.

Kundmöten

I dagsläget genomförs kundmötena digitalt.  Här hålls naturligtvis en löpande dialog med respektive kund och det tas i samråd beslut om mötet ska vara fysiskt eller digitalt. Vi har goda möjligheter och bra verktyg för att digitala möten.

Vi kan till största delen utföra våra tjänster på distans när vi arbetar mot våra kunder. Uppkommer situationer där det inte gäller ser vi till att genomföra en eventuell närvaro hos kund på ett ansvarsfullt sätt.

Evenemang och seminarier

Vi anordnar inga större sammankomster och deltar inte heller i konferenser eller seminarier. Behöver vi hålla någon form av sammankomst så görs det digitalt. Vi deltar inte heller i studentevents, utbildningar eller andra typer av sammankomster. Nationellt eller internationellt.

På grund av nuvarande läge har vi även fattat beslutet att inte deltaga på Smarta Intranät som arrangeras i Stockholm den 1 april. Vi ser inte att det är rätt av oss att i nuvarande läge resa till Stockholm och vara med som utställare/deltagare i ett evenemang. Inte bara av hänsyn till oss och våra kunder utan också för att undvika bidra till en ökad allmän smittspridning

 

Här finns lite mer information om hur vi på Smiling Workplaces agerar med anledning av Covid-19. Skydda dig själv och andra genom att följa råden från Folkhälsomyndigheten, se här.

Har du frågor eller funderingar så hör av dig till oss.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.