Microsoft Skype-Microsoft Teams

Då stängs Microsoft Skype for Business ned

Microsoft meddelar att Skype for Business kommer att stängas ner 31 juli 2021. Från 1 september 2019 kommer alla nya Office365 kunder att få Teams istället för Skype.

Utvecklingen av Microsoft Teams har gått snabbt vilket har resulterat i att Teams nu är navet för samarbete i Office365. Microsoft Teams har funnits på marknaden sedan 2017 och är nu en av Microsoft mest växande produkter. Med över 13 miljoner användare dagligen. Teams har med stormfart gått om andra plattformar som Slack i antalet användare och är därför nu en ledande plattform för samarbete.

Microsoft Teams är navet för samarbete

Använd Teams effektivt i Office365 och SharePoint för att stärka organisationens samarbete, genom en effektivare kommunikation och att samarbetet stärks internt och externt. Läs gärna artikeln hur produktiviteten kan ökas med SharePoint och Teams.

Med Teams samlar du dit team där du kommunicerar via chatt istället för klassisk e-post. Genomför videomöten och telefonmöten med hög kvalité oavsett vilken enhet som du använder. Stärk organisationen genom att använda smarta moduler som till exempel Icebreaker Bot för att stärka företagskulturen hos medarbetarna. Samarbeta med filer på ett enkelt och effektivt sätt.

Migrera till Microsoft Teams från Skype for Business

Om ni inte har påbörjat arbetet med att migrera så är det nu viktigt att göra det. Vi hjälper er att effektivt genomföra arbetet från start till mål, oavsett om det gäller att migrera från Skype eller om det handlar om att sätta upp Teams utifrån er organisation. Så att ni som företag får en modern plattform för samarbete.

När vi hjälper våra kunder att migrera till Teams görs arbetet oftast i fem steg:

  • Workshop
  • Lösningsförslag
  • Genomförande
  • Utbildning
  • Lansering

Hur upplever användarna flytten från Skype till Teams?

Många av våra kunder som redan gått över till Teams upplever till exempel att man fått en mer komplett lösning som binder ihop den digitala arbetsplatsen på ett smart sätt. Många ser därför att kombinationen SharePoint och Teams med andra ord verkligen stärker kommunikationen och samarbetet både internt men även externt med kunder och leverantörer.

Flera av våra kunder poängterar även vikten av att ta fram en strategi för hur Teams ska användas i organisationen för att på så sätt få bästa effekt. Även delen kring utbildning är viktig och därför en avgörande aktivitet för att användarna ska få bästa möjliga förutsättningar att använda Teams på ett bra sätt.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.