Sharepoint-modern-pages

Classic och Modern i SharePoint

Vad är skillnaderna på Classic- och Modern i SharePoint egentligen? Här går vi igenom det i stora drag. Enkelt uttryckt kan man säga att Modern är anpassat för att vara responsivt och fungera på flera olika enheter.

Förbättrad upplevelse i listor och bibliotek

Det nya dokumentbiblioteket och listvyerna i SharePoint Online är snabbare, visas bättre i mobila webbläsare och är i många fall lättare att använda.

Med det nya Modern kan du:

  • Skapa nya mappar och ladda upp mappar på samma sätt som du gör i OneDrive.
  • Du kan även kopiera och flytta filer direkt med kommandofältet. När du markerat en fil dyker anpassade alternativ  upp i listen i toppen av biblioteket.
  • Du kan fästa dokument till toppen av biblioteket/listan. Finns alternativ fäst högst upp när du markerat ett objekt.
  • Det är enklare att lägga till filer som länkar i ditt bibliotek,  istället för att kopiera dem mellan webbplatser.
  • Enkelt omgruppera vyer, sortera, gruppera och filtrera kolumner för att skapa anpassade visningar
  • Ändra dokumentinformation snabbt och också få tillgång till förhandsgranskning
  • Det är lättare att följa och spåra aktiviteter i ett bibliotek eller en lista.
  • I Modern är det lättare att lägga till mallar.

 

Ett bibliotek i SharePoint Modern.

Ett bibliotek i SharePoint Classic.

Växla till Classic i vissa lägen

Det är dock en ganska stor skillnad på hur menyer fungerar i det nya utseendet jämfört med det gamla. Har man svårt att hitta vissa inställningar finns det en länk nere i vänstra hörnet som låter dig växla mellan Modern och Classic utseende. Vissa val som inställningar växlar gränssnittet direkt över till SharePoint Classic från Modern (när du väljer den typen av alternativ).

Det är också så att likaväl som det tillkommer funktioner med Modern så försvinner alternativ man tidigare hittat i Classic. Det finns alltså inte en 1:1-mappning av allt SharePoint Classic till Modern.

Mer personligt innehåll med Modern

SharePoint Start:

En nyhet med Modern är SharePoint startsidan som ger det egna innehållet samlat på ett trevligt sätt för respektive användare. Kolla här på tips för ett modernt SharePoint intranät.

Webbplatser och sidor

Det största lyftet man får när man går från SharePoint Classic till Modern är ändå hur webbplatser och sidor ser ut. De är responsiva och mycket enkla att anpassa och ändra. Att redigera och publicera innehåll på webbplatser och sidor i Moderns skiljer sig helt från tidigare förfarande i Classic. Man kan göra allt direkt på sidan och har full frihet att ändra, addera och lägga till olika typer av innehåll.

 

Med en webbsida i  SharePoint Modern kan jag bygga upp min sida i olika sektioner och lägga till och anpassa dess innehåll. Det går att göra utkast av sidor för att publicera senare. Alla sidor som byggas i SharePoint Modern är också responsiva. När jag i SharePoint Classic hade en uppsättning förvalda sidmallar att förhålla mig till kan jag anpassa kolumner, sektioner och innehåll fritt i nya SharePoint-utseendet.

Om du och din organisation vill ha hjälp med att växla från SharePoint Classic till Modern så hör av er. Vi hjälper er också att snabbt komma igång och förstå de nya funktionerna och strategi för att hantera skillnader och förändringar. Se mer här kring utbildning och rådgivning.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette har stor erfarenhet av lösningar i Microsoft 365 och SharePoint. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.