Vi har svart bälte i identitets och behörighetshantering.

Vi ser till att rätt person har rätt behörigheter vid rätt tillfälle och av rätt anledning

Vi kan tekniken in i dess minsta beståndsdelar samtidigt som vi förstår oss på människan som både rationell och intuitiv varelse.
Vi utgår från en infrastruktur som är framtidssäkrad och kostnadseffektiv.

Vi förmår att sätta oss in i era förhållanden och anpassar system och applikationer utifrån dem, för att ni ska få optimal effekt av de möjligheter som Microsoft365 ger just er.

Du kommer att märka att vi eftersträvar ett tätt och nära samarbete, att arbetet leds av erfarna och strategiskt drivna projektledare, att du kan nå oss och få hjälp bokstavligen när som helst samt att vi eftersträvar långa och förtroendefulla relationer. Vår egen arbetsplats utgör en demo- och utvecklingsstudio, för att vi alltid ska leverera det vi själva vill vara: En arbetsplats som är Smart och Smiling.

Senaste från oss